Nyt fra Next: maj

Bliv klogere på, hvad der sker i Next

Udbud

Planen er, at vi offentliggør et nyt udbud medio maj. Udbuddet indeholder Børneprojektet, Biblioteksformidling (det sidste projekt under Next) samt applikationsvedligehold og videreudvikling af vores kode de næste 6-8 år. Op til udbuddet har vi afholdt markedsdialog med interesserede leverandører. Det har klædt os på til at kunne skrue udbuddet sammen, så vi forhåbentlig får et stærkt felt af interesserede leverandører.


Feature freeze eller grødis?

Det var oprindeligt meningen, at der ville være stop for udviklingen på DDB CMS, men da den nye hjemmesideløsning er udskudt til medio 2024, har vi revurderet denne beslutning. Derfor har vi nu indført ”grødis” i stedet for feature freeze. 
Det betyder, at vi stadig begrænser udviklingen på DDB CMS, men er åbne over for vigtige ting, der ikke kan udsættes.  Du kan indsende dine udviklingsønsker til redmine som du plejer. 
Indkomne udviklingsønsker vil blive behandlet af Fagudvalg for Hjemmesider og Apps.


Fremdrift på Lånerstatus & Brugerprofil 

I årets første måneder har der været god fremdrift på delleverancen Lånerstatus & Brugerprofil. Første udgaver af Lån & Reserveringer, Brugeroplysninger, Dashboard, Lånerstatusmenu, Log ind, Mellemværende, Brugeropretttelser og Blokering er blevet leveret fra ITK i Århus. Leveringerne bliver løbende testet, gentestet og samlet i Next CMS basisplatformen hos leverandøren Reload i København.
I maj forventes Huskeliste, "Noget der ligner" og "Fordi du har lånt" leveret til test. Om alt går vel, vil vi inden sommerferien kunne samle "Søg" og "Lånerstatus & Brugerprofil" i Next CMS basisplatformen og teste alle tre dele samlet.
 

Tidsplan

Fremover vil vi løbende opdatere tidsplanen, som du finder her