Nyt grunddesign og designsystem til næste version af bibliotekernes fælles hjemmesideløsning

12.05.21
Som den første leverance i NEXT, har foreningen igangsat arbejdet med at skabe et grunddesign og et designsystem, som skal danne ramme for det visuelle udtryk og brugeroplevelsen (UX) på bibliotekernes fremtidige hjemmesider.

Målet med projektet er at sikre, at bibliotekernes fremtidige hjemmesider får et opdateret og tidssvarende visuelt udtryk, og at sitet bliver så brugervenligt som muligt for bibliotekernes mange besøgende.  

Foreningen ønsker at skabe en fremtidig hjemmesideplatform, som balancerer hensynet til på den ene side at skabe én fælles platform, der opnår stordriftsfordele (fælles udvikling og drift), med hensynet til bibliotekernes forskellige lokale behov på den anden side.

Vi vil løbende informere om projektets leverancer via nyhedsbrev og hjemmeside.

Designsystem skal skabe fleksibilitet og overblik

Arbejdet med et nyt grunddesign bygger på principperne bag ’atomic design’, hvor hjemmesidens delementer bliver organiseret i et system, som skal gøre det lettere og mere effektivt at arbejde med.

Designsystemet skal skabe overblik over sitet - både for redaktører, udviklere og designere.

Du kan læse mere om atomic design her

Projektets organisering og leverancer

Bureauet Dept er valgt som leverandør på projektet. Projektet ledes af sekretariatet og med en referencegruppe bestående af tre repræsentanter fra Fagudvalget for hjemmesider og apps. Referencegruppen sparrer med projektgruppen og leverandøren for at sikre, at bibliotekernes hverdag, behov og ønsker afspejles i arbejdet.

Projektet indebærer:

  • Et eftersyn af det nuværende design og designmønstre
  • Opdatering af det visuelle udtryk
  • Rammer for et designsystem
  • Færdigt design for udvalgte grundelementer på sitet, herunder header og footer.

Projektet er rammesættende for det visuelle udtryk. I forbindelse med udviklingen af de enkelte funktionsområder (som fx søgning, biblioteksformidling, åbningstider) vil der med udgangspunkt i designsystemet blive lavet endeligt design og UX af brugerflows.

Under de enkelte funktionsområder vil bibliotekerne blive inddraget.

Kvalitetsmål for projektet:

  • Et designsystem, som er brugervenligt og inkluderende, så flest mulige brugere – uanset alder (15 år og op), handikap eller lign – kan benytte løsningen.
  • Et designsystem, som enkelt kan benyttes af forskellige udviklere og designere og sikre ensartethed og konsistens på sitet – både i frontend og i koden.
  • Et designsystem, som bygger på performance som et essentielt designprincip.
  • I praksis et enklere og mere simpelt designsystem, som samtidig kan tilgodese bibliotekernes lokale behov (forskellige formidlingsønsker samt kommunale stylingkrav).
  • Et design, som luger ud i uhensigtsmæssigheder i det eksisterende design, som fx er opstået i kraft af løbende ad hoc-tilpasninger
  • Et designsystem, som giver indblik i det fulde system på en nem og overskuelig måde