Nyt om Next

juli

Danmarksmestre i hjemmesider?

Det må de danske folkebiblioteker være blevet i løbet af de sidste 2 måneder. Siden 1. maj har 95 biblioteker arbejdet med at opbygge Folkebibliotekernes CMS og her ved juni måneds udgang er de 69 kommet i mål og har publiceret deres nye hjemmeside. Her i Det Digitale Folkebibliotek er vi vildt imponerede over den ildhu, bibliotekerne har lagt i arbejdet og at der er kommet SÅ mange flotte og forskelligartede løsninger frem. Kompetencerne har været i top og opfindsomheden høj blandt webredaktørerne. Tillykke til jer alle og foreløbig tak for 1. halvleg. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde.

I alt 95 biblioteker vil senest omkring årsskiftet være overgået til Folkebibliotekernes CMS og man kan følge udrulningen her. 

Her går det godt - sådan da... 

Generelt set er det gået godt med at få de første mange biblioteker på løsningen. Dog har det ikke været helt problemfrit, ligesom vi stadig kæmper med nogle trælse fejl. Vi prioriterer de fejl og problemer der er registreret, men den tid vi har derudover, bruges til at komme videre med revideringer, forbedringer og nye funktionaliteter. Det betyder eksempelvis, at noget som servicemeddelelser ikke er implementeret endnu, og nok først kommer ud senere på sommeren.

Det er også vigtigt at bemærke at fra 1. juli overgår vi fra projektbudget, til driftsbudget. Sidstnævnte er naturligvis lavere, hvorfor vi ikke har helt samme udviklingskapacitet resten af året. Dog har vi et væsentligt højere videreudviklingsbudget end i DDB CMS -dagene, hvorfor vi har mulighed for at fortsætte med fejlrettelser, forbedringer og nye funktioner, året ud.

Udfordringer med søgning

Vi oplever en række fejl og uhensigtsmæssigheder som desværre er komplicerede at løse, og tager tid. Udfordringen her er at fejlene kan ligge hos os eller i kombinationen af de mange indstillinger i bagvedliggende systemer (VIP, FBI API, FBS adapter m.v.). Vi arbejder på det, og det har højeste prioritet.

Support i sommerperioden (uge 27-32)

Supporten til Folkebibliotekernes CMS vil være åben hele sommeren ligesom vores udviklere vil fortsætte udviklingen og release nye features og rettelser. I må dog forvente en lidt længere sagsbehandlingstid i sommerperioden, da vi, i Det Digitale Folkebibliotek, selvfølgelig også skal holde sommerferie.
 
Vi vil indimellem bemande supporten med nye kollegaer, men de vil gøre deres bedste for at fejlsøge og sende til udvikling. Så tag godt imod dem og send som sædvanligt kun fejl ind til supporten. Udviklingsønsker skal I stadig vente med til 1/9. 

Skulle jeres to kontaktpersoner på Folkebibliotekernes CMS have ferie på samme tid, kan andet personale i denne periode (og KUN i denne periode og ved kritiske fejl som nedbrud) skrive til cms-info@kk.dk

Udvikling og rettelser i sommerperioden (uge 27- 32)

I uge 26 kommer der ikke nogen release ud, da vi har travlt med at sikre, at 45 biblioteker kommer på deres nye sites i denne uge, men ellers vil der som vanligt komme release ud om onsdagen – også hen over sommeren. 

Det bliver ikke de store releases og primært releases med fejlrettelser, da vi kommer til at køre med nedsat bemanding både hos vores udviklere og her i Det Digitale Folkebibliotek. 

Statistik på ny og gammel hjemmeside

I vil fortsat kunne se statistik i Mapp for jeres gamle DDB CMS frem til den dato, I er gået live med det nye site. Som altid opbevares der data i Mapp 14 måneder tilbage.
Efter overgang til Folkebibliotekernes CMS vil I kunne se basis-tracking i Mapp for jeres nye site. Det er et kommende projekt at få MWA’erne (målepunkter, der kræver særlig opmærkning for at blive samlet op af Mapp) til at virke. De to vigtige MWA’er ”Klik på Reservér” og ”Klik på Se online” vil være tilgængelige.