Bestyrelsen

Bestyrelsen består af ni bibliotekschefer og to suppleanter. Bestyrelsen blev valgt på ekstraordinær generalforsamling d. 24. november 2020.

Læs referater fra møder i bestyrelsen her.
Se hvornår bestyrelsen holder møder her.
Læs bestyrelsens forretningsorden her. 
Bilag til forretningsordenen herunder delegationsplan og fuldmagter til fagudvalg, er under udarbejdelse, og vil blive lagt op, når de er klar.  

""

Jakob Heide Petersen 
Formand
Københavns Kommune 

B74S@kk.dk 

""

Marie Østergård 
Næstformand
Aarhus Kommune 

mao@aarhus.dk 

""

Søren Mørk Petersen  
Helsingør Kommune 

smp65@helsbib.dk 

""
Lars Bornæs 
Silkeborg Kommune 

 

Lars.Bornaes@silkeborg.dk 

""
Jens-Ole Winther
Skanderborg Kommune


Jens.Ole.Winther@skanderborg.dk

""
Kent Skov Andrasen
Odense Kommune

 

ksan@odense.dk

Anni Bagge Jensen

Langeland Kommune

abje@langelandkommune.dk

Manglende billede.
Henriette Ritz Kylmann

Dragør Kommune

henriette@dragoer.dk