Bestyrelsen

Bestyrelsen består af ni bibliotekschefer og to suppleanter.

Læs referater fra møder i bestyrelsen her.
Se hvornår bestyrelsen holder møder her.
Læs bestyrelsens forretningsorden her. 
Bilag til forretningsordenen herunder delegationsplan og fuldmagter til fagudvalg, er under udarbejdelse, og vil blive lagt op, når de er klar.  

""

Jakob Heide Petersen 
Formand
Københavns Kommune 

B74S@kk.dk 

""

Marie Østergård 
Næstformand
Aarhus Kommune 

mao@aarhus.dk 

""

Søren Mørk Petersen  
Lyngby-Taarbæk Kommune 

srpet@ltk.dk

""
Lars Bornæs 
Silkeborg Kommune 

 

Lars.Bornaes@silkeborg.dk 

""
Jens-Ole Winther
Skanderborg Kommune


Jens.Ole.Winther@skanderborg.dk

""
Kent Skov Andreasen
Odense Kommune

 

ksan@odense.dk

Anni Bagge Jensen

Langeland Kommune

abje@langelandkommune.dk

 

 

Henriette Ritz Kylmann

Køge Kommune

henriette.kylmann@koege.dk

 

""
Lunde Ljungberg

Lejre Kommune

lulj@lejre.dk

 

Ann-Britt von Seelen 

førstesuppleant

Esbjerg Kommune

andvo@esbjerg.dk

 

Maria Nielsen Westbrook

andensuppleant

Rudersdal Kommune

west@rudersdal.dk