Bestyrelsen

Bestyrelsen består af ni bibliotekschefer og to suppleanter. Bestyrelsen blev valgt på ekstraordinær generalforsamling d. 24. november 2020.

Læs referater fra møder i bestyrelsen her.
Se hvornår bestyrelsen holder møder her.
Læs bestyrelsens forretningsorden her. 
Bilag til forretningsordenen herunder delegationsplan og fuldmagter til fagudvalg, er under udarbejdelse, og vil blive lagt op, når de er klar.  

""

Jakob Heide Petersen 
Formand
Københavns Kommune 

B74S@kk.dk 

""

Marie Østergård 
Næstformand
Aarhus Kommune 

mao@aarhus.dk 

""

May-Britt Diechmann 
Formand for fagudvalg for hjemmesider og apps
Stevns Kommune 

MayBritD@stevns.dk 

""

Søren Mørk Petersen  
Helsingør Kommune 

smp65@helsbib.dk 

""
Lars Bornæs 
Silkeborg Kommune 

 

Lars.Bornaes@silkeborg.dk 

""
Jens-Ole Winther
Skanderborg Kommune


Jens.Ole.Winther@skanderborg.dk

""
Mia Sørup
Sorø Kommune


misr@soroe.dk

 


Foto: Thomas Olesen, Sjællandske Nyheder

""
Stine Have
Hillerød Kommune


sthav@hillerod.dk

""
Kent Skov Andrasen
Odense Kommune

 

ksan@odense.dk