Bestyrelsen

Bestyrelsen består af ni bibliotekschefer og en suppleant.

Læs referater fra møder i bestyrelsen her.
Se hvornår bestyrelsen holder møder her.
Læs bestyrelsens forretningsorden her. 
Bilag til forretningsordenen herunder delegationsplan og fuldmagter til fagudvalg, er under udarbejdelse, og vil blive lagt op, når de er klar.  

""
Jens-Ole Winther
Skanderborg Kommune

Formand


Jens.Ole.Winther@skanderborg.dk

""

Marie Østergård 
Aarhus Kommune

Næstformand

mao@aarhus.dk 

""

Jakob Heide Petersen 
Københavns Kommune 

B74S@kk.dk 

""
Kent Skov Andreasen
Odense Kommune

 

ksan@odense.dk

Anni Bagge Jensen

Langeland Kommune

abje@langelandkommune.dk

 

 

Henriette Ritz Kylmann

Køge Kommune

henriette.kylmann@koege.dk

 

Rasmus Thøgersen

Struer Kommune

rasmust@Struer.dk

Ann-Britt von Seelen 

Esbjerg Kommune

andvo@esbjerg.dk

 

""
Lars Bornæs 
Silkeborg Kommune 

Lars.Bornaes@silkeborg.dk