Folkebibliotekernes CMS

Folkebibliotekernes CMS support 

Hvis I oplever fejl af brugsmæssig eller teknisk karakter, er der en række trin, vi opfordrer jer til at følge:  

  1. Læser og søger i Manualen: https://www.folkebibliotekernescms.dk og ser, om der allerede er beskrevet en løsning på problemet.  
  2. Spørger ud i jeres CB-netværksgrupper eller via den selvbestaltede Facebook-gruppe ’DDB CMS for praktikere’.  
  3. Søger under anmodning/request i Servicedesk for at se, om der er tale om en kendt fejl, der allerede er indmeldt i servicedesk. 
  4. Indmelder fejlen i Servicedesk: https://detdigitalefolkebibliotek.atlassian.net/servicedesk 

OBS: For at kunne oprette sager i Servicedesk skal man være oprettet. Der er 2 fra hvert bibliotek, som er supportberettigede. Er du i tvivl om hvem eller vil ændre de supportberettigede, så skriv til os på  
cms-info@kk.dk 

Vi vil svare jer inden for 5 hverdage, så I ved, hvad der sker med jeres sag. Servicedesken er åben hverdage kl. 9-15, og vi prioriterer de kritiske fejl højest. 

Udviklingsønsker 

Folkebibliotekernes CMS er fortsat under udvikling, og der bliver løbende fejlrettet og nyudviklet til løsning.  Derfor giver det ikke mening at I straks begynder at melde udviklingsønsker ind fra første færd. 

Så gem dem i skrivebordsskuffen indtil 1. september. Måske bliver jeres ønske opfyldt inden eller også finder I andre måder at løse problemet på. 

Vi skal nok give jer besked, når I kan melde udviklingsønsker ind.