Hostingplaner 

Det Digitale Folkebibliotek tilbyder to forskellige hostingplaner til Folkebibliotekernes CMS. Hostingplanen definerer graden af tilpasningsmuligheder og support.  

Vi anbefaler jer, at I begynder på redaktørplan. I kan på sigt skifte over til webmasterløsningen, hvis behovet er der. Det koster ikke noget at skifte hostingplan, ligesom der ikke er forskel i prisen på de to hostingplaner. 

Redaktør 

Redaktørplanen er for de biblioteker, der tilretter deres design via standardformularer og benytter sig af Folkebibliotekernes CMS standardløsning med de funktioner, som alle biblioteker har adgang til. Man har her primært mulighed for at redigere indholdet, konfigurere opsætningen inden for rammerne af standardløsningen og til dels layoutet på hjemmesiden.   

Der er ikke mulighed for at foretage dybdegående tekniske ændringer i opbygningen eller funktionalitet.  

Det kræver et vist kendskab til redigering af hjemmesider, men derudover ingen særlige tekniske forudsætninger.  

Anbefaling 

Redaktørplanen bør vælges af biblioteker, der ønsker en standardløsning, og som gerne vil have teknisk support. Løsningen vil opfylde langt de fleste bibliotekers behov, mens enkelte biblioteker vil have særlige behov, der fordrer valg af en mere teknisk webmasterløsning. 

Webmaster  

Webmasterplanen er for de biblioteker, som har behov for direkte at kunne udvikle og implementere ændringer. Bibliotekerne kan selv tilføje moduler og nye design-temaer, som blandt andet kan være nødvendig, hvis biblioteket for eksempel skal følge kommunens prædefinerede designmanual eller vil udvikle specielle moduler til standardløsningen.   

Supporten dækker fejl i de funktioner, som er med i Folkebibliotekernes CMS, mens biblioteket selv skal afholde udgifter til support som følge af fejl, der er opstået på grund af bibliotekets installation af design og moduler, der ikke er en del af standardløsningen.   

Som webmasterbibliotek kan I tilkøbe udvikling af jeres egen udgave af Folkebibliotekernes CMS, hos den af Foreningens applikationsleverandør eller en anden leverandør.  

I kan desuden vælge at indgå i udviklingsfælleskaber sammen med et eller flere af Foreningens biblioteker, for på den måde at specialudvikle på løsningen. Den lokale udvikling kan ske med øje for senere udbredelse til alle de andre biblioteker på løsningen, efter godkendelse af Foreningen i samråd med driftsleverandøren, eller alternativt kun til lokal brug.  

Biblioteker, der tilkøber udvikling, flyttes over på en særskilt branch og har selv ansvar for at sikre at det lokalt udviklede fungerer sammen med standardløsningen. Dette indebærer tilkøb af support og fejlrettelser hos applikationsleverandøren. 

Her kan du læse brugsbetingelser for webmasterhostingplanen

Anbefaling 

Webmasterplanen bør kun vælges af biblioteker, som har tekniske kompetencer til at tilføje moduler, samt kompetencer til at afhjælpe problemer, der opstår i forbindelse med installation og test samt opgradering til senere versioner af Folkebibliotekernes CMS. I skal selv kunne varetage support på standardløsningen.