Hostingplaner 

Biblioteker, der er med i DDB CMS, kan vælge mellem tre forskellige hostingplaner. De tre planer definerer graden af tilpasningsmuligheder og support i forbindelse med DDB CMS. 

Redaktør 

Redaktørplanen er for de biblioteker, der tilretter deres design via standardformularer og benytter sig af DDB CMS standardløsning med de funktioner, som alle biblioteker har adgang til. Man har her primært mulighed for at redigere indholdet, konfigurere opsætningen inden for rammerne af DDB CMS og til dels layoutet på hjemmesiden.  

Der er ikke mulighed for at foretage dybdegående tekniske ændringer i opbygningen eller funktionalitet. Det kræver et vist kendskab til redigering af hjemmesider, men derudover ingen særlige tekniske forudsætninger. 

Redaktørplanen bør vælges af biblioteker, der ønsker en standardløsning, og som gerne vil have teknisk support. Løsningen vil opfylde langt de fleste bibliotekers behov, mens enkelte biblioteker vil have særlige behov, der fordrer valg af enten webmaster- eller programmør-hostingplanen. 

Webmaster 

Webmasterplanen er for de biblioteker, som har behov for direkte at kunne udvikle og implementere ændringer. Bibliotekerne kan selv tilføje moduler og nye design-temaer, som blandt andet kan være nødvendig, hvis biblioteket for eksempel skal følge kommunens prædefinerede designmanual.  

Supporten dækker fejl i de funktioner, som er med i DDB CMS, mens biblioteket selv skal afholde udgifter til support som følge af fejl, der er opstået på grund af bibliotekets installation af design og moduler, der ikke er en del af DDB CMS.  

Webmasterplanen bør derfor vælges af biblioteker, som har tekniske kompetencer til at tilføje moduler, samt kompetencer til at afhjælpe problemer, der opstår i forbindelse med installation og test samt opgradering til senere versioner af DDB CMS. 

Læs brugsbetingelserne for webmasterhostingplanen 

Programmør 

Programmørplanen er til biblioteker, som ønsker at foretage grundlæggende ændringer i DDB CMS kodebasen - baseret på enten in-house ekspertise eller 3. partsleverandører - og derfor har behov for fuld adgang til serveren.  

Biblioteket påtager sig det fulde ansvar for hele serveren. Dette medfører, at opstår der problemer, hvor der er behov for konsulentbistand fra DBC, sker dette for egen regning.  

Programmørplanen er for biblioteker, der lokalt råder over stærke tekniske kompetencer, og som kan administrere adgang til egen server uden support med det ansvar, dette medfører. 

Læs den fulde beskrivelse af hostingplanerne 
Læs anbefaling til valg af hostingplan