Vores strategiske fokus i 2022-2024

Vores strategi har til formål at sætte en ambitiøs, og samtidig konkret og realiserbar retning for arbejdet med foreningens digitale tilbud og områder fra 2022 til og med 2024.

Strategien bliver brugt som ramme for til- og fravalg af udviklingsperspektiver og services, samt til at tydeliggøre det mandat medlemmerne har givet til foreningens virke.

Vi har i perioden fra 2022 til og med 2024 fokus på at skabe lyst til fordybelse, viden og deltagelse i børn og unges hverdag og arbejder med tre strategiske prioriteringer:

  • Det sammenhængende digitale bibliotekstilbud
  • Det sammenhængende digitale tilbud til børn
  • Stærke samarbejder internt og eksternt

Læs strategien og dyk ned i de strategiske prioriteringer og vores målsætninger her.