Søg og vis

Søg og vis rummer etablering af søgegrænsefladen, der er lånernes primære indgang til at foretage verifikative og eksplorative søgninger i bibliotekets materialebeholdning. Søgegrænsefladen tilbyder en række værktøjer til at filtrere, sortere og vise materialer samt naturligvis mulighed for at reservere fysiske materialer eller blive ledt videre til se, lytte eller læse online materialer. 

De vigtigste ændringer i forhold til DDB CMS

Vi indfører en ny værk-logik

Vi lægger os op ad det nye bibliotek.dk (alfa.bibliotek.dk), hvilket blandt andet betyder, at et værk kobles sammen og vises på en anden måde end i det nuværende CMS. 

Vi vil udnytte forbedringerne i rankering, autosuggest og værk-logikken, som indeholder en lang række tidligere ændringsønsker fra bibliotekerne. På den måde er der mindre logik, som skal udvikles, driftes og vedligeholdes i grænsefladen. Samtidig sikrer vi en større ensretning i udviklingen af henholdsvis bibliotek.dk og den nye hjemmesideløsning. Det vil både forbedre brugerrejsen og -oplevelsen. 

Derudover kommer der:   

  • Indførelse af parallelreservering på skønlitteratur
  • Mulighed for at ændre email og tlf. nummer som en del af reserver-flowet 
  • Anden visning af resultater fra hjemmesiden i søgeresultatet
  • Anden visning af filtrering af søgeresultatet

Sådan forholder vi os til input fra biblioteker og slutbrugere

  • Vi bygger ovenpå den nye infrastruktur, som blandt andet er lavet på baggrund af bibliotekernes ændringsønsker.
  • Vi ser issuetrackeren igennem relateret for at samle op på tidligere ønsker. 
  • De ændringer, der sker i brugerrejsen på søgeleverancen, tager udgangspunkt i et tidligere UX-oplæg, som blev kvalitativt brugertestet. 
  • Planen er, at det nye UX-oplæg skal brugertestes forud for udviklingen. 

Forventes færdig forår 2023