Bedre brugerrejser til vores tekstlicenser

Q1 - Q3 2023

Afklaringsfase


I afklaringsfasen analyseres det hvilke udfordringer, der p.t. er med brugerrejser for tekstlicenser og hvad der skal til for eksempelvis at kunne optimerer brugerrejserne, herunder evt. muligheder for app switch, single sign on og begrænsninger herfor f.eks. af hensyn til GDPR. 


Projektfase

Såfremt der er basis for et eller flere samarbejdsprojekter med forlag om at lave bedre brugerrejser, forventes det, at der i projektfasen udarbejdes en ansøgning til udviklingspuljen. 


Mål

  • Bedre brugerrejser i forbindelse med tekstlicenser
  • Bedre udnyttelse af vores licensaftaler

Indhold og den gode brugerrejse

Målsætning

Vores tilbud skal indeholde attraktivt, aktuelt og alsidigt indhold, så brugerne altid har adgang til relevant indhold. Særligt til børn og unge, skal der tænkes i nye former for relevant indhold og der skal sikres bedre sammenhæng mellem indhold, så det samlet bidrager til at inspirere og give gode oplevelser. 

Kobling mellem bruger og indhold

  • Vi vil optimere brugerens rejse til indholdet

Troværdig personalisering

  • Vi vil fastholde brugerens lyst til fordybelse
  • Udgangspunkt i privacy-by-design