Invitation til markedsdialog

Her finder du invitationen til markedsdialog

MARKEDSDIALOG 
NEXT BIBLIOTEKSFORMIDLING OG BØRNEPROJEKTETS WEB-LØSNING


1.    INDLEDNING


Det Digitale Folkebibliotek inviterer til markedsdialog om rammerne for et kommende udbud af NEXT biblioteksformidling og børneprojektets web-løsning. 

Det Digitale Folkebibliotek planlægger at gennemføre et samlet udbud med forventet annon-cering før sommeren 2023. 

For at kunne optimere resultatet af den kommende konkurrenceudsættelse ønskes en dialog med aktører i markedet om udvalgte forhold i projektet. 

2.    OM NEXT OG BØRNEPROJEKTETS WEB-LØSNING


Next-programmets formål er at levere folkebibliotekernes nye fælles hjemmesideløsning, ”Fol-kebibliotekernes CMS”. Den nuværende hjemmesideløsning ”DDB CMS” bygger på et aldrende CMS, der ikke længere opfylder brugernes funktions- og designmæssige forventninger.

Med programmet skal leveres en ny basisplatform, et nyt designsystem og anvendelse af DBC´s nye søgeinterface FBI-API. Next-programmet skal understøtte en udviklingsproces, hvor man efterfølgende undgår fremtidige opgraderingsprojekter, da platformen kan opdateres løbende med mindre opgraderinger. 

Børneprojektets web-løsning har til formål at blive folkebibliotekernes samlede indgang for de 7 – 14årige børn til både fysiske og digitale materialer. Under anvendelse af en række formid-lingskomponenter skal løsningen skabe inspiration og lystlæsning for børn. Projektet bygger videre på eReolen GO!´s erfaringer, funktioner, samarbejder og brugerbase. 

Yderligere information om den udbudte genstand kan ses i den offentliggjorte præsentation, der danner grundlaget for markedsdialogen, jf. nærmere nedenfor.

3.    EMNER I MARKEDSIDALOGEN

Følgende emner vil blive behandlet: 

  • Udvikling
  • Agil model
  • Videreudvikling i Next kodebase
  • Flere udviklingsspor
  • Teknologier og værktøjer
  • Ændringshåndtering
  • Anvendelse af Drupal standard funktionalitet
  • Udbudsmodel
  • Applikationsvedligehold
  • Fremtidig anvendelse af Next kodebase

4.    DELTAGELSE I MARKEDSDIALOGEN


Det Digitale Folkebibliotek vil invitere op til 8 aktører til at deltage i markedsdialogen.

Udvælgelsen af deltagere vil basere sig på at sikre en bred sammensætning af markedsaktører med relevante kompetencer og kendskab til biblioteksområdet og/eller den anvendte teknolo-gi.  

Det Digitale Folkebibliotek forbeholder sig ret til at afgrænse antallet af deltagere, såfremt det vurderes, at en bred sammensætning af relevante markedsaktører kan sikres med et min-dre antal end 8.

Markedsaktører, der ikke er inviteret til markedsdialog eller ikke ønsker at deltage, er velkom-ne til at levere skriftlige bemærkninger til det materiale som Det Digitale Folkebibliotek har offentliggjort på sin hjemmeside.

Tilkendegivelse af ønske om deltagelse i markedsdialogen og skriftlige bemærkninger skal fremsendes pr. e-mail til next@kk.dk.  Frist for ansøgning er 22. marts 2023.

Ved tilkendegivelse om deltagelse i markedsdialogen bedes interesserede aktører foretage en kort beskrivelse af den pågældende virksomhed/sammenslutning af virksomheder samt moti-vation og forudsætninger for at deltage. 


5.    DEN PRAKTISKE GENNEMFØRELSE AF MARKEDSDIALOGEN


Markedsdialogen tilrettes som individuelle møder af en times varighed. 

Møderne gennemføres 27. og 28. marts. Der vil være mulighed for at deltage i møde på Ny-ropsgade 3, 1692 København V, eller alternativt via Teams. 

Ved tilkendegivelse om deltagelse bedes interesserede aktører anføre foretrukne tidspunkter de to dage. Er der ikke mulighed for at deltage i et møde på disse datoer, vil Det Digitale Fol-kebibliotek tilstræbe at finde et alternativt tidspunkt. 

Det Digitale Folkebibliotek vil endeligt fastsætte tidspunktet for individuelle møder, når der er overblik over det samlede deltagerfelt.

Aktører er velkomne til både før og efter dialogen, at aflevere skriftlige kommentarer til det offentliggjorte materiale. 

6.    OPFØLGNING


Efter afslutning af markedsdialogen vil DDF på foreningens hjemmeside offentliggøre en ano-nymiseret opsamling på dialogen blandt andet indeholdende konklusioner. 

Alle aktører, der har kontaktet foreningen om markedsdialogen vil få direkte besked når op-samlingen foreligger. 

 

Hent teksten som pdf her