Reserveringer på bibliotekernes hjemmesider i lukkeperiode

08.01.21
I selv foretage tiltag om reserveringer af materialer på jeres lokale hjemmeside i forbindelse med lukkeperioden.

I forbindelse med at landets biblioteker igen holder lukket grundet Coronavirus ønsker mange biblioteker at begrænse brugernes muligheder for at reservere materiale på hjemmesiden. 

På bibliotekernes hjemmesider er det nødvendigt, at I tager stilling til, hvilke tiltag I skal foretage angående reservering af materialer, da det kan medføre en ekstraordinær arbejdsbyrde, når bibliotekerne åbner igen og reserveringerne skal klargøres af bibliotekernes medarbejdere og afhentes af lånerne. 

Ønsker I reserver-knappen fjernet i appen Biblioteket skal I rette henvendelse til Redia. Læs mere om app’en i lukkeperioden her.

Disse muligheder har I på bibliotekernes hjemmeside 

I hjemmesideløsningen (DDB CMS) har I følgende muligheder: 
1.    Undlad at gøre noget og bevar muligheden for at fremsøge og reservere fysiske materialer. 
2.    Fjern muligheden for at reservere fysiske materialer. 
3.    Fjern muligheden for at fremsøge og reservere fysiske materialer. 
 

Vejledninger til mulighed 2 og 3 

Vejledning til mulighed 2: Fjern muligheden for at reservere fysiske materialer 
1.    Log ind på DDB CMS med ’Lokal administrator’-rollen. 
2.    Åben /admin/config/ting/reservable. 
3.    Fjern markeringen ud for ’bibliotekskatalog’. 
 

screenshot af reservable ting objects i backend

4. Tryk på ’Gem indstillinger’-knappen. 

Obs. Det er ikke muligt at fjerne reserver-knapper på tidsskrifter og periodika med årgang- og nummeroplysninger. 

Vejledning til mulighed 3: Fjern muligheden for at fremsøge og reservere fysiske materialer 

1. Log ind på https://vip.dbc.dk/. 
2. Åben ’J. Brøndprofiler’. 
3. Tryk på ’Ret profil’ ud for den brøndprofil, I benytter på DDB CMS. 

Tjek eventuelt, hvilken brøndprofil I benytter i DDB CMS under /admin/config/ding/provider/opensearch. 

4. Find ’Bibliotekets katalog’. 
5. Fjern alle markeringer. 
6. Tryk på ’Gem profil’. 

Obs. Ændringen sker både på DDB CMS og i appen Biblioteket, hvis I benytter samme brøndprofil på begge tjenester. Hvis I benytter separate brøndprofiler på DDB CMS og i appen, sker ændringen kun på hjemmesiden.