Foreningen modtager tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til 4 udviklingsprojekter

Her kan du læse, hvad det er for nogle projekter, som foreningen har modtaget tilskud til og som i fremtiden vil få stor betydning for folkebibliotekerne.

Et fokuseret digitalt folkebibliotekstilbud

Arbejdet med at skabe et fokuseret digitalt bibliotekstilbud skal ende med et velbeskrevet og illustreret målbillede af et mere skarpt, brugerorienteret og økonomisk bæredygtigt digitalt folkebibliotekstilbud. Der vil også blive lavet en implementeringsplan for realisering af målbilledet ved udgangen af 2023. 

Du kan læse mere om arbejdet med at skabe et Fokuseret tilbud i handlingsplanen her.

Projektet er blevet bevilget et tilskud på 515.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen.  

Biblioteksbrugernes forhold til tekstlicenserne 

Gennem en kortlægning af brugernes adfærd vil vi finde ud af, hvilke barrierer, der er med til at stoppe brugerne fra at bruge tekstlicenserne. Vi vil finde svar på om brugerne kender til tekstlicenserne eksistens og hvis de gør, hvorfor de så ikke bruger dem. 

Ansøgningen udspringer af arbejdet med at skabe Bedre brugerrejser til vores tekstlicenser, som du kan læse om i handlingsplanen her. 

Projektet modtager et tilskud på 90.550,00 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

Den digitale medieudvikling og bibliotekernes rolle 

Målet med projektet er at opnå opdateret viden om det digitale mediemarked, der gør det muligt for bibliotekerne at tage evidensbaserede, strategiske beslutninger på den digitale del af samling, indsatser, tilbud og aktiviteter samt markedsføring heraf.

Slots-og Kulturstyrelsen har bevilget dette projekt et tilskud på 398.230 kr.

Det starter med børnene  

Projektet er initieret af Aalborg Bibliotekerne og skal revolutionere bibliotekernes tilgang til at arbejde med børns læsekultur ved at gøre børneinddragelse til en kongstanke, når bibliotekerne formidler til børn. Projektet skal udvikle og udbrede biblioteksmetoder for børneinddragelse, der skal kvalificere litteraturformidling til børn på
mellemtrinnet for at styrke læselysten. På baggrund af metoderne til børneinddragelse udvikles en ny
samarbejdsmodel til at lave nationale kampagner, der manifesterer sig både fysisk og digitalt.

Hele 43 folkebiblioteker har valgt at være en del af projektet, der har fået et tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen på 2.117.611 kr., hvoraf 194.660 kr. går til Det Digitale Folkebibliotek.