Sådan påvirkes DDB CMS og appen Biblioteket efter et skifte til nyt debitorsystem

I forbindelse med at bibliotekerne overgår til et nyt debitorsystem, påvirkes måden brugerne kan interagere med deres mellemværender for DDB CMS og Biblioteket appen. Læs hvordan I kan konfigurere de to platforme.

I løbet af 2021 og 2022 køres implementeringsforløb for de kommuner, som ønsker at implementere  til et nyt debitorsystem. Dette skifte har en påvirkning på, hvordan brugerne kan betale deres mellemværender på DDB CMS og i Biblioteket-appen. 

Sådan fungerer det i DDB CMS 
DDB CMS blev koblet op til debitorintegrationen i juni. Det betyder, at brugerne kan se, hvad de skylder, samt blive sendt videre til betaling (fx ”Mit betalingsoverblik”), når de har udeståender, som håndteres via debitorintegrationen.  
Det er fortsat muligt at vise mellemværender fra det tidligere system (DIBS), som kan betales direkte på bibliotekets hjemmeside.

Biblioteket kan selv indstille, om der skal vises mellemværender fra begge systemer eller kun ét af dem. Københavns Bibliotek har hjulpet med test af modulet, da de som det første bibliotek allerede er gået over på debitorintegrationen.  

Når I går over på debitorintegrationen skal I læse manualen for DDB-CMS grundigt og foretage den nødvendige konfiguration og tilretning af meddelelsesteksterne til slutbrugerne. Vær opmærksom på, at I ikke kan teste, før I går over på debitorintegrationen.
Læs om opsætningen i manualen her 

Sådan fungerer det på Biblioteket appen
I øjeblikket kan mellemværender kun betales på Biblioteket-appen af brugerne, hvis kommunen har tilkøbt MobilePay-funktionen. Efter overgangen til  nyt debitorsystem vil ny gæld ikke kunne betales på appen, mens den gamle gæld stadig vil kunne blive betalt via MobilePay. Bemærk at Mobile Pay-funktionen udfases ved overgangen til ny debitorintegration. 
Når I ved, hvornår I vil lave skiftet, skal I oprette en sag hos Redia med følgende informationer:

  • Dato for hvornår I vil have løsningen koblet på
  • URL til ØiR-betalingssted (såfremt kommunen har en sådan)
  • Godkendelse eller rettelser til Info-tekster til ØiR-betaling. 
    (Se teksterne i linket til Libry Guide)

Herefter vil Det Digitale Folkebibliotek sammen med Redia sørge for at koble jer på, således at jeres brugere vil kunne se gæld og blive henvist til betalingsmuligheder i begge systemer, såfremt det er muligt. 

Læs en mere uddybende artikel i 'Libry Guide' om, hvad der sker på appen og hvordan appen kommer til at se ud her.

Fakta: Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR)
Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) er et centralt kommunalt økonomistyrings-redskab, der gør det muligt for borgerne at se al deres gæld til kommunerne ét sted.
Dette er besluttet i KOMBIT.
Læs mere om ØiR her