Fremtidens løsning

Det Digitale Folkebibliotek skriver kontrakt med Reload for de næste 6 år med mulighed for forlængelse på to år – og skifter samtidigt fra flerleverandør-strategi til en-leverandør-strategi

Fra flere til én

Igennem de sidste mange år har Det Digitale Folkebibliotek haft en flerleverandør-strategi, hvor både bibliotekerne selv og deres leverandører kunne udvikle kode til CMS-løsningen. 
Det har på mange måder været en god strategi, men det har krævet store ressourcer at koordinere, vedligeholde og sikre at den fælles løsning fungerede med de mange forskellige tilretninger.

De teknologier man anvender til webudvikling i dag, kræver flere kompetencer, ligesom der er kommet større compliance-krav i form af blandt andet GDPR. 
Kun et enkelt bibliotek har i dag programmør-hostingplanen, mens andre laver udviklingen i eksterne moduler. 

Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi i fremtiden entrerer med én samlet leverandør, der skal stå for størstedelen af vores arbejde med Folkebibliotekernes CMS. 

Det skaber en række fordele:

•    Færre involverede parter i forbindelse med fejlfinding, kvalitetssikring og videreudvikling
•    Klarere ansvarssnit og kontraktforhold mellem de involverede parter
•    Færre ressourcer nødvendige i Det Digitale Folkebibliotek for at drifte og vedligeholde løsningen


Bibliotekerne spiller afgørende rolle i udviklingen

Det betyder, at vi lægger os op ad den model, som mange i forvejen bruger: At et eller flere biblioteker går sammen om udviklingsprojekter, der senere implementeres i den fælles løsning. 

Vi vil være koordinerende for disse udviklingsprojekter, også med henblik på at sikre at nye funktioner kan fungere for alle interesserede biblioteker, hvilket tidligere har været en stor og kompleks udfordring. 

Ambitionen er, at vi i fællesskab vurderer og prioriterer nye ideer, således at alle biblioteker kan være involverede i, hvad der udvikles til vores fælles løsning.

Vi har desuden sikret os, at kode fra andre leverandører skal accepteres i vores kodebase, men naturligvis under klare retningslinjer for at vores faste leverandør kan tage ansvar for den udviklede kode efterfølgende. 

Reload A/S bliver vores leverandør 

Efter en omfattende udbudsproces, har vi valgt Reload som vores kommende leverandør. 
De har tidligere udviklet dele af DDB CMS og har desuden udviklet både NEXT programmets Basisplatform og Søgeprojektet. Det er dermed en særdeles erfaren leverandør, som vi har gode erfaringer med, der bliver vores parter de kommende år – og dét er vi rigtigt glade for.

Vi er i allerede i fuld gang med arbejdet, hvor de af Reloads medarbejdere der allerede har erfaring med NEXT, indgår som kerneteam. 

Der bliver fuld fart fremad med både færdiggørelsen af NEXT og implementering af Børneprojektet som også er omfattet af kontrakten.


Afslutning af samarbejde med ITK

Som følge af bestyrelsens beslutning om at gå mod en en-leverandør strategi, har ITK Aarhus valgt at stoppe vores samarbejde. Det betyder, at vi over den kommende tid flytter flere services som ITK har administreret for os, herunder Coverservice og Huskelisten. 

Tags