Nyt om Next

maj

Vi mangler informationer for at kunne give jer adgang til Folkebibliotekernes CMS

Vi har fået tilbagemeldinger fra rigtigt mange biblioteker på vores forespørgsel om jeres domænenavn, FBS-credentials mv. Tak for det!  

Vi mangler dog stadig at høre fra ca. 1/5 af bibliotekerne. Så vil I være med i den gruppe, der får adgang til Folkebibliotekernes CMS allerede i starten af maj, så send os gerne de ønskede oplysninger til cms-info@kk.dk hellere i dag end i morgen!

"Det er et spørgsmål om at tage nogle beslutninger!" 

Herlev Bibliotek er blandt de syv pilotbiblioteker, der som de første lancerer Folkebibliotekernes CMS til borgerne.

Vi har snakket med bibliotekar på Herlev Bibliotek, Pi Mikala Nilsson, som fortæller, hvad der har været svært, hvilke overvejelser de har gjort sig i Herlev og hvordan de har grebet processen an. 

Du finder interviewet her 

Status på Folkebibliotekernes CMS

Vi er nået langt de seneste måneder, og har med pilotbibliotekernes hjælp fået ryddet de fleste børnesygdomme ud af de dele af løsningen, der handler om artikler, arrangementer, sider, filialer og generel opsætning af hjemmesiden.

Derfor er vi trygge ved at lade de 88 biblioteker, der ikke har været piloter, få adgang til deres eget site 1. maj. Så kan I gå i gang med at lege med løsningen og lære den at kende.

Det er et ret kompliceret system vi har bygget, og vi opfordrer derfor til at man fokuserer på at lære det godt at kende, inden man begynder at opbygge den blivende hjemmeside.

I maj går vi live med pilotbibliotekerne, og så begynder vi at få borgere på løsningen. Det forventer vi vil afdække fejl omkring lån, gebyrer, fornyelser osv som vi så fokuserer på at rette hurtigst muligt.

Det håber vi ikke kommer til at påvirke jer, der ikke er pilotbiblioteker, da fejlene forhåbentligt afdækkes af piloternes hjemmesider inden I andre går live.

Vi forventer at starte med to små biblioteker 6. maj, fulgt af Aalborg 13. maj og så de resterende 21. maj -. heriblandt er også København, hvor vi forventer at det store antal borgere vil få testet løsningen af i alle ender og kanter.

Alle starter på redaktørplanen

Fra 1. maj starter alle på redaktørplanen, hvilket betyder at man ikke kan aktivere eksterne moduler, akkurat som i dag. Med den nye løsning er det dog ikke noget problem at skifte til webmasterplanen.

Det orienterer vi om når muligheden er der. Det er dog vigtigt at I ser hvor langt I kan komme med løsningen som den er, da det er nemmere for alle parter, jo flere der er på redaktørplanen.

 

Ambassadørskab i verdensklasse

Den 25.-26. marts var Det Digitale Folkebibliotek på konference i Belgien i anledning af Day of European Authors. På konferencen satte Europa-kommissionen fokus på børn og unges dalende læselyst, og et af programpunkterne var en paneldebat med tre unge fra hhv. Polen, Tyskland og Danmark.

I paneldebatten deltog Srishti Karoor, som blandt andet fortalte om, hvordan det er at være med i Suget ind - eReolen Go's webserie om bøger for børn. Srishti på 11 år er en del af eReolen Go's ambassadørkorps, som løbende er med til at kvalitetssikre og udvikle bibliotekernes digitale tilbud til børn.

Paneldebatten blev kyndigt modereret af eReolen Go-redaktør Lærke Toftdahl, som har arbejdet intensivt med inddragelse af børn det seneste år - både på eReolen Go og i regi af det store børneinddragelsesprojekt Det starter med børnene.
 

 

Piloterne giver deres bedste råd til jer, der skal i gang med Folkebibliotekernes CMS

Mandag d.22. april mødtes pilotbibliotekerne og centralbibliotekerne i Odense. Pilotbibliotekerne skulle dele erfaringer og vise, hvor langt de var nået med opbygningen af deres nye hjemmesider i Folkebibliotekernes CMS.

Centralbibliotekerne fortalte om, hvordan de løser opgaven med at skabe netværk, der kan understøtte udrulningen af den nye hjemmesideløsning i hele landet.

Det blev en forrygende dag, hvor der blev stillet gode spørgsmål, "stjålet" lækre løsninger, grinet højt og meget og delt erfaringer, råd og idéer i ét væk!

Der var stor begejstring for sitet, som blev beskrevet som "sjovt at arbejde med", manualen blev betegnet som genial og alle glædede sig til at gå på! Og så er flere af netværkene som CB´erne organiserer allerede i gang!

Vi benyttede lejligheden til at få piloternes bedste råd til alle jer, der skal i gang med at overgå til Folkebibliotekernes CMS.

Find alle piloternes bedste råd her
 

Databehandleraftalen er sendt ud

Alle bibliotekschefer har modtaget den nye databehandleraftale. 

I kan ikke lovligt lancere jeres nye hjemmeside til borgerne før den dataansvarlige i jeres kommune har underskrevet databehandleraftalen.