Søge i lokal eller national materialebestand? 

Mange brugere ved ikke, at en søgning på det lokale biblioteks hjemmeside ikke nødvendigvis er en søgning i bibliotekernes samlede materialebestand. De kan derfor få en opfattelse af, at biblioteket ikke opfylder deres informationsbehov.

Projektet skal med live tests i 3 kommuner afdække værdien af at søge i den nationale materialebestand fra den lokale hjemmeside samt afsøge, hvordan dette kan laves mest hensigtsmæssigt. Der skal desuden foretages en økonomisk analyse af, hvad det vil koste den enkelte kommune. 

Foreløbige leverancer 

Projektet har iværksat udviklingen af en funktion, der tillader søgning i national materialebestand via DDB CMS, samt bestilling af materialer uden lokal beholdning. Der er iværksat tilretninger af funktionen, som forventes færdiggjort inden udgangen af 2020, hvorefter den kan testes på 3 biblioteker. 

En del af Det sammenhængende bibliotek 

Projektet hører under fokusområdet Tværgående søgning, der arbejder med, at søgning skal fungere, inspirere og vise bibliotekernes store udbud, som også er bibliotekets andre tjenester. Projektet realiseres under Next