Next

Next-projektet er en nyudvikling af folkebibliotekernes hjemmesideløsning, der skal realisere visionen fra ”Det sammenhængende bibliotek”. Udviklingen vil foregå over to år med løbende leverancer, der sikrer en fortsat udvikling og drift. De første leverancer er en tværgående brugerprofil og en forbedret søgegrænseflade. 

Next programmet består af  

  • En videreførsel af DSB-udviklingsprojekter på tværs af Biblioteket app’en, de lokale hjemmesider og evt. eReolen på sigt. ​ 
  • Nye teknologi- og arkitekturvalg ​ 
  • Opdateret UX og præsentationslag ​ 
  • En opgradering af Drupal fra 7 til 9  

En opgradering af både Drupal og det øvrige tekniske grundlag betyder, at vi kan udvikle et mere tidssvarende produkt, der performer bedre ift. bl.a. tilgængelighed, performance og brugervenlighed.   

Vi arbejder lige nu med at forberede udbud, designsystem og lave analyser af de første leverancer. 

Sideløbende opgraderinger og udvikling  

Opgraderingsprojektet kommer til at foregå over en toårig periode med løbende leverancer for at sikre en fortsat udvikling og løbende realisering af visionen for Det sammenhængende bibliotek, der danner ramme om arbejdet med DDB CMS og appen Biblioteket.  

For at kunne udvikle DDB CMS sideløbende med at vi opgraderer til en ny platform, bygger opgraderingsprojektet på en ny applikationsarkitektur. Denne arkitektur består af løstkoblede brugergrænsefladekomponenter, der er kompatible med både den nuværende og kommende platform. 

Den vellykkede implementering af en ny listeservice i den seneste opgradering af DDB CMS var første opgradering baseret på grænsefladekomponenter, som kan genbruges på den kommende CMS-platform og som ligeledes benyttes på Biblioteket appen. 

Bibliotekerne vil derfor ikke opleve ét samlet projekt, men løbende modtage nye opgraderinger, som de er vant til i dag. Ud over at muliggøre en fortsat udvikling så reducerer den nye applikationsarkitektur omkostninger, manuel kvalitetssikring og vedligeholdelse. Derudover er det en modernisering af byggeprocessen, så vi så vidt muligt undgår store, fremtidige opgraderingsprojekter, da platformen fremadrettet kan opdateres med løbende og mindre opgraderinger. Desuden forbedres både persondatasikkerhed, svartider og performance. 

Fem overordnede leverancer 

Opgraderingsprojektet er delt op i fem leverancer, der løbende vil blive rullet ud over en toårig periode. En af de centrale leverancer er en forbedret søgegrænseflade, som bibliotekerne længe har efterspurgt, og som er del af vision for Det sammenhængende bibliotek. I visionen er der med fokusområdet ’Tværgående søgning’ udarbejdet et oplæg til forbedret brugervenlighed i søgegrænsefladen. Enkelte forbedringer fra oplægget er allerede implementeret, og når vi påbegynder opgraderingen af søgeområdet som ny grænsefladekomponent, bliver det teknisk muligt at implementere de resterende forbedringer.  

De øvrige fire leverancer er inden for følgende områder: 

  • Lånerstatus og Brugerprofil, 
  • Biblioteksinformation – Sider, nyheder og enkel visning af arrangementer samt listevisninger på forside og sektionssider, 
  • Biblioteksfilialer og åbningstider, 
  • Udvidet visning af arrangementer samt abstraktionslag til billetsystemer 

Følgende projekter realiseres som en del af ovennævnte leverancepakker:  

Baggrund for projektet 

I slutningen af 2022 vil den platform, som DDB CMS på nuværende tidspunkt er baseret på, ikke længere modtage kode- eller sikkerhedsopdateringer. Derfor skal DDB CMS opgraderes til en ny version af platformen. 

Der er afsat 9,6 mio. Kr. til opgraderingen af hjemmesiden samt til realisering af projekterne under Det sammenhængende bibliotek. 

Next-programmet vil løbe over en periode på to år sideløbende med, at de allerede planlagte opgraderinger bliver gennemført