Tværgående brugerprofil 

Brugerne skal have en ensartet brugerprofil med de mest relevante oplysninger på tværs af bibliotekernes digitale tilbud. På den måde får brugeren en god og sammenhængende oplevelse af det digitale bibliotek. 

Projektet skal give brugerne de mest relevante oplysninger og muligheder i en tværgående brugerprofil. Brugerprofilen skal bl.a. gøre det muligt for brugeren at få et samlet overblik over lån og reserveringer på tværs af bibliotekstilbud og understøtte en inspirerende formidling af bibliotekernes samling og indhold. 

Foreløbige leverancer 

  • Bureauet Sorthvid har evalueret de eksisterende brugerprofiler og kommet med et UX- og designoplæg til en forbedret, tværgående brugerprofil på DDB CMS og appen Biblioteket, der giver brugeren overblik over personlige stamdata og aktiviteter og mindsker kompleksitetsniveauet. 
  • I samarbejde med projektet Konsolidering og udvikling af personalisering er det blevet besluttet, at der skal etableres en række webservices, der udgør infrastrukturen for bl.a. den tværgående brugerprofil. Med den første webservice implementeret, er der lavet en række af de brugergrænseflade-ændringer, der er foreslået i UX-oplægget, herunder at samle brugernes lister i én huskeliste i DDB CMS og appen Biblioteket samt at fjerne ratings fra DDB CMS.  

Del af Det sammenhængende bibliotek 

Projektet hører under fokusområdet Troværdig personalisering, der handler om, at personalisering skal ske med udgangspunkt i brugerens aktive valg om at blive inspireret på baggrund af data. Projektet realiseres under Next