Visning af søgeresultatet 

Søgeresultatet er brugerens primære vej ind i bibliotekets samling. Projektet skal udvikle en forbedret visning af søgeresultat i DDB CMS, så brugeren bliver præsenteret for søgeresultaterne på en måde, der er både logisk og overskuelig samtidig med, at den opleves relevant og inspirerende. Præsentationsformatet skal underbygge et øget og bredere udlån af bibliotekets samling (både af titler og indholdstyper). 

Foreløbige leverancer 

UX-bureauet Sorthvid har gennemgået søgegrænsefladen i DDB CMS og komme med bud på en ny og forbedret visning. Det har blandt andet resulteret i en gentænkning af de forskellige elementers placering på søgeresultatsiden. Anbefalingerne er blevet brugertestet og flere UX-forbedringer er blevet implementeret i DDB CMS. De resterende forbedringer vil indgå i den kommende opgradering af DDB CMS under Next-projektet. 

En del af Det sammenhængende bibliotek 

Projektet hører under fokusområdet Tværgående søgning, der arbejder med, at søgning skal fungere, inspirere og vise bibliotekernes store udbud, som også er bibliotekets andre tjenester. Projektet realiseres under Next