Biblioteksformidling

Denne pakker rummer alle de indholdselementer som bibliotekerne selv kan redigere i

Her udvikles blandt andet for- og sektionssider samt nyheder, anbefalings- og inspirationsmoduler. Der skabes også nye sider til visning af filialer med adresser og åbningstider samt personale- og organisationsvisning og en forbedret implementering af digitale ressourcer. Under denne pakke hører kalenderen og opsætningen af et abstraktionslag til brug for integration til eksterne billetsystemer også til, ligesom der skal implementeres ny navigationsstruktur med optimeret taksonomi og søgefunktion. 

Der er oprettet en spørgegruppe i forbindelse Biblioteksformidlings-pakken, hvor deltagere fra 20 forskellige biblioteker deler deres input, refleksioner, håb og bekymringer omkring den nye hjemmesideløsning med en projektleder fra Next-programmet hos Det Digitale Folkebibliotek.

Spørgegruppen er en vigtig del af processen med at udarbejde en løsning, der kan rumme alle de mange behov som bibliotekernes nye hjemmeside skal tilgodese.
 
Deltagerne repræsenterer både små, mellemstore og store biblioteker og har med deres viden og idéer stor indflydelse på, hvad den kommende kravsspecifikation skal indeholde.
 
Du kan læse mere om arbejdet i spørgegruppen her.