Fokuseret tilbud

Q1 2022 - Q4 2024

Afklaringsfase

I afklaringsfasen analyseres det hvilken portefølje af nuværende og forventeligt fremtidige tilbud, der ville give brugerne de bedste brugerrejser givet de økonomiske begrænsninger, der er. Resultatet er et anbefalet målbillede på, hvordan folkebibliotekernes tilbud skal se ud indenfor strategiperioden, herunder hvilke kanaler (eksempelvis web og app), der bedst understøtter det. 
 

Projektfase

I projektfasen etableres et projekt med henblik på at implementere bestyrelsens beslutning.

Mål 

  •     Øget kvalitet i form af bedre brugeroplevelser og dermed flere brugere af bibliotekernes digitale tilbud
  •     Samme eller reduceret økonomi til udvikling, vedligehold og drift af bibliotekernes digitale tilbud
     

Fokuseret tilbud

Målsætning
I udmøntningen af strategien vil vi fokusere på at have den portefølje af nuværende og fremtidige produkter, der giver størst potentiale for at realisere vores vision. Vi vil anvende de kanaler, der understøtter dette bedst muligt og økonomisk mest ansvarligt. I udvælgelsen af produktporteføljen vil vi have fokus på den sammenhængende brugerrejse og på samlet økonomi.