Fokuseret tilbud

Q1 2022 - Q4 2024

De digitale tilbud, har brug for et grundigt eftersyn

Bibliotekernes digitale tilbud bliver stadig mere populære, og øget popularitet medfører øgede udgifter til det digitale område. Ikke mindst da brugernes forventninger til funktionalitet og kvalitet af de digitale tilbud løbende øges. Samtidig er bibliotekernes nuværende digitale tilbud med flere indgange og digitale brands uigennemskuelige for mange brugere. 

Vi skal derfor til at prioritere og fokusere, så vi får mest mulig værdi ud af vores indsats. 

Det handler ikke kun om fremtiden for de 4 net-tjenester: Biblioteksvagten, Litteratursiden, eKurser og BibZoom, der fra 2024 ikke længere modtager 3 millioner kr. i driftstilskud fra Slots-og Kulturstyrelsen. 

Det handler om at se på hele det digitale bibliotekslandskab i lyset af ny teknologi og brugernes ændrede medievaner. Det er langt fra givet, at de digitale løsninger, der blev konstrueret for 20 år siden stadig modsvarer brugernes behov. 

Det kan virke som en uoverskuelig og kompliceret proces. Men meget af arbejdet er allerede lavet i form af stakkevis af rapporter og undersøgelser. Vi ved næsten det hele allerede. Nu skal vi træffe nogle beslutninger. Vi kan starte med at skrælle alle vores bekymringer og forbehold væk et øjeblik. 

Tilbage står ét spørgsmål, vi skal besvare i fællesskab: 

Hvordan kan vi sammen skabe den optimale brugerrejse og sikre den bedste oplevelse for biblioteksbrugerne?

For at kunne besvare det spørgsmål skal vi være modige og nysgerrige. Vi skal turde viske tavlen ren og have viljen til at se det store billede.
Det er absolut ikke ensbetydende med, at alt skal ændres eller forkastes blot for forandringens skyld. Men det kræver lysten og viljen til at forholde sig åben. Turde lege med idéerne og mulighederne og se, hvad vi som et samlet biblioteksvæsen er i stand til at skabe, når vi slår alle vores kompetencer sammen og prøver at genopfinde de digitale løsninger.  

Det her er en fantastisk mulighed for at skabe et nyt og tidssvarende tilbud, der også sikrer en bedre udnyttelse af vores ressourcer. Så lad os komme i gang! 
 

Afklaringsfase

I afklaringsfasen analyseres det hvilken portefølje af nuværende og forventeligt fremtidige tilbud, der ville give brugerne de bedste brugerrejser givet de økonomiske begrænsninger, der er. Resultatet er et anbefalet målbillede på, hvordan folkebibliotekernes tilbud skal se ud indenfor strategiperioden, herunder hvilke kanaler (eksempelvis web og app), der bedst understøtter det. (Læs mere om beslutningsprocessen i linket for neden)
 

Projektfase

I projektfasen etableres et projekt med henblik på at implementere bestyrelsens beslutning.

Mål 

  •     Øget kvalitet i form af bedre brugeroplevelser og dermed flere brugere af bibliotekernes digitale tilbud
  •     Samme eller reduceret økonomi til udvikling, vedligehold og drift af bibliotekernes digitale tilbud
     

Fokuseret tilbud

Målsætning
I udmøntningen af strategien vil vi fokusere på at have den portefølje af nuværende og fremtidige produkter, der giver størst potentiale for at realisere vores vision. Vi vil anvende de kanaler, der understøtter dette bedst muligt og økonomisk mest ansvarligt. I udvælgelsen af produktporteføljen vil vi have fokus på den sammenhængende brugerrejse og på samlet økonomi.