Beslutningsfase 'Fokuseret Tilbud'

Her kan du læse beslutningsoplægget, høringssvar og vigtige datoer

Baggrund for at skabe et fokuseret digitalt tilbud

Folkebibliotekernes digitale tilbud bliver stadig mere populære. Det ses blandt andet ved stigende antal lån gennem flere år, som medfører øgede udgifter til det digitale område. En anden væsentlig årsag til øgede udgifter, er brugernes forventninger til funktionalitet og kvalitet af de digitale tilbud, der løbende øges.

Der er derfor behov for løbende at prioritere og fokusere, så vi får mest mulig værdi ud af vores indsats. Der er behov for et fokuseret tilbud!

Et fokuseret tilbud handler om at se på hele det digitale bibliotekslandskab i lyset af ny teknologi og brugernes ændrede medievaner. De digitale løsninger, der blev lavet for op til 20 år siden imødekommer ikke brugernes forventninger i dag.

Et fokuseret tilbud handler også om fremtiden for de 4 net-tjenester: Biblioteksvagten, Litteratursiden, eKurser og BibZoom, der fra 2024 ikke længere modtager 3 millioner kr. i driftstilskud fra Slots-og Kulturstyrelsen.

Et fokuseret tilbud skal give et kvalificeret bud på, hvordan vi i fremtiden bedst og mest effektivt samarbejder om at skabe gode løsninger til vores brugere og for bibliotekerne.

Høringssvar

Her kan du læse de indkomne høringssvar i den rækkefølge vi har modtaget dem. 

  • Høringsfasen varer fra 21.februar til 10.marts 2023
  • Send dit høringssvar til kontakt@detdigitalefolkebibliotek.dk  og skriv ”Høringssvar – beslutningsoplæg til et fokuseret digitalt folkebibliotekstilbud” i emnefeltet.  Vær opmærksom på, at det bliver publiceret her på siden. 
  • OBS! Send kun ét høringssvar pr. medlem (bibliotekskommune).

Indsendte høringssvar: 

Høringssvar fra Kerteminde Bibliotekerne

Høringssvar fra Herning Bibliotekerne

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne

Høringssvar fra Allerød Bibliotekerne

Høringssvar fra Furesø Bibliotekerne

Høringssvar fra Hedensted Bibliotekerne

Høringssvar fra Norddjurs Bibliotekerne

Høringssvar fra Vejle Bibliotekerne

Høringssvar fra Københavns Biblioteker

Høringssvar fra Kolding Bibliotekerner

Høringssvar fra Varde Bibliotekerne

Høringssvar fra Silkeborg Bibliotekerner

Høringssvar fra Rudersdal Bibliotekerner

Høringssvar fra Viborg Bibliotekerne

Høringssvar fra Odense Bibliotekerne

Høringssvar fra Gladsaxe Bibliotekerne

Høringssvar fra Aalborg Bibliotekerne

Høringssvar fra Vesthimmerlands Biblioteker

Høringssvar fra Fredericia Bibliotekerne

Høringssvar fra Horsens Bibliotekerne

Høringssvar fra Stevns Bibliotekerne

Høringssvar fra Tønder Biblioteker

Høringssvar fra Hillerød Bibliotekerne

Høringssvar fra Skanderborg Bibliotekerne

Høringssvar fra Frederikssund Bibliotekerne

Høringssvar fra Hvidovre Bibliotekerne

Høringssvar fra Randers Bibliotekerne

Høringssvar fra Køge Bibliotekerne

Høringssvar fra Albertslund Bibliotekerne

Høringssvar fra Aarhus Bibliotekerne

Høringssvar fra Struer Bibliotekerne

Høringssvar fra Ballerup Bibliotekerne (modtaget efter tidsfristens udløb)

Vigtige datoer

24.februar:

  • Digitalt medlemsmøde kl.9 – 10 hvor beslutningsoplægget bliver gennemgået og der er mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen. 

 21. februar til 10.marts:

  • Høringsperiode   

17.marts

  • Digitalt medlemsmøde kl.13 – 15:00 med opsamling på høringssvar og efterfølgende debat ved bestyrelsen. 
  • Bestyrelsen træffer den endelige beslutning-

Uge 13

  • Beslutningen meldes ud til medlemmerne

Høringsbrev over beslutningsoplæg til et fokuseret digitalt tilbud.

Læs høringsbrevet her