Sådan forløber slutfasen i projektet ’Fokuseret tilbud’

Projektet ’Fokuseret tilbud’ er sat i verden for at skabe et fremtidigt digitalt bibliotekstilbud der

-    Understøtter en optimal brugerrejse og -oplevelse for bibliotekernes brugere 

-    Har bred opbakning blandt bibliotekerne 

-    Afklarer og håndterer de 4 nettjenesters (Litteratursiden, BibZoom, Ekuser og Biblioteksvagten) funktioner i et fremtidigt tilbud 

-    Understøtter folkebibliotekernes arbejde med de digitale tilbud 

-    Kan drives økonomisk effektivt, så bibliotekernes får mest mulig værdi for deres penge
 

Vi er nu nået til slutfasen i projektet og nærmer os den endelige beslutning, så vi vil her give et overblik over, hvordan det vil forløbe.

1.    31. januar afholder vi et medlemsmøde, hvor vi afvikler den afsluttende workshop. Her vil konsulenterne fra Implement/Is it a Bird præsentere det endelige oplæg til, hvilke målbilleder, foreningen fremadrettet bør arbejde efter og give deltagerne mulighed for at komme med input til anbefalingen. 

2.    Bestyrelsen vil tage stilling til, hvorvidt og hvordan den vil følge anbefalingen og udarbejde et beslutningsoplæg som sendes ud til jer på bibliotekerne.  

3.    Nu følger en høring, hvor I har mulighed for at komme med indsigelser og stille spørgsmål til beslutningsoplægget. 

4.    På et medlemsmøde kommer bestyrelsen med tilbagemeldinger på de høringssvar, der er kommet ind.

5.    Bestyrelsen træffer den endelige beslutning.

6.    Den endelige beslutning præsenteres for medlemmerne. 

Du kan læse en mere uddybende beskrivelse af projektet her.