Fælles redaktion

I løbet af 2024 bliver der oprettet en fælles redaktion med de nuværende medarbejdere fra eReolen og Litteratursiden. De nærmere detaljer omkring strategi, leverancer og opgaver er ved at blive udarbejdet.

Tidsplan: 

Projektet løber i tidsrummet: september 2023-juli 2024

Formål

Overordnet set har dette projekt et formål om at ændre den grundlæggende redaktionelle praksis i foreningen. I dag er der et broget billede af, hvem der er ansvarlig for at levere de enkelte dele af det redaktionelle indhold. Det gør det svært at arbejde effektivt og i samme strategiske retning fastslår rapporten.

Sagt på en anden måde, så er der i dag dedikerede redaktioner til specifikke brands og platforme, mens der i fremtiden skal være en ”Fælles redaktion med ansvar for at koordinere på tværs af kommuner”. 

Denne fremtidige redaktion skal have overblik over alle foreningens platforme og eventuelle brands og sikre kvaliteten af formidlingen.

Derfor er formålet med projektet: 

At fastholde kvaliteten i den nuværende formidling på de nationale kanaler, samt styrke kvaliteten af den digitale formidling på de lokale kanaler. Dette skal opnås ved at tilpasse formidlingen til brugernes effektive forbrugs-mindset inden for den økonomiske ramme, som bibliotekerne er villige til at betale til foreningen” 

Baggrund

I løbet af 2022/23 udarbejdede Det Digitale Folkebibliotek rapporten ’Et fokuseret digitalt folkebibliotekstilbud’, som opstiller tre målbilleder samt konkrete anbefalinger til, hvordan udfordringen med at der kommer flere digitale brugere og flere krav til it-produkter i bibliotekssektoren kan løses.  

Relevant for dette projekt er ‘målbillede 2’, som​ lyder således ”Folkebibliotekernes digitale tilbud skal have det lokale bibliotek som afsender af digitalt kvalitetsmateriale – uanset hvem, der har produceret materialet​”. Samtidig undersøgte rapporten også et nøglespørgsmål angående hvordan det redaktionele arbejde i relation til de brugerrettede tilbud burde struktureres. Her lød konklusionen, at der skal nedsættes en ”Central redaktion med et samarbejdende ansvar på tværs af kommuner”.​ 

Bestyrelsen godkendte efterfølgende hovedtrækkene i rapportens anbefalinger, efter en høringsfase hvor 84% af de 32 modtagne høringssvar fra medlemmerne støttede op om beslutningen. 

I den officielle beslutning skrev bestyrelsen to konkretiseringer angående den fælles redaktion: 

 • Litteraturformidling og inspiration bør produceres lokalt med en central koordinering af arbejdet for at reducere de samlede udgifter og øge kvaliteten 

 • Litteraturformidling bør tilbydes som effektiv udforskning tæt på de relevante brugerrejser 

Der er desuden søgt midler til projektet fra SLKS udviklingspulje. Der forventes svar i november 2023.  

Herudover er der en stor afhængighed i dette projekt til et andet projekt ’Fælles brand’, som også er en af anbefalingerne fra rapporten. Projektgruppen for dette projekt vil også agere projektgruppe for ’Fælles brand’, men det projekt starter først op efter vi får svar fra styrelsen om ansøgningen i november. 

Projektmål – leverancer i projektet 

Målet med projektet er at udvikle en ny fælles redaktion med en ny redaktionel praksis, som dels hjælper bibliotekerne med deres formidling samt sikre at den centrale formidling er af fortsat høj kvalitet.  

For at opnå det mål skal deres leveres følgende: 

 • Kvalificere bestyrelsen beslutning om rammerne for den kommende fælles redaktion 

 • Udmønte bestyrelsen beslutning. 

 • Udvikle strategi og målsætning for den fælles redaktion.  

 • Herunder målbare succeskriterier 

 • Inddragelse af bibliotekerne i arbejdet (Kommunikation og behovsafklaring).  

 • Implementering af brand-strategi 

 • Bidrage til udarbejdelse af krav til den kommende udvikling af BPI. 

 

Succeskriterier – forventninger på længere sigt 

 • Bibliotekerne oplever at den fælles redaktion bidrager til deres formidlingsarbejde på deres lokale hjemmesider 

 • Brugerne oplever at ’udforskning’ på de digitale platforme er inspirerende 

 

Projektorganisering

Projektledelse: Det Digitale Folkebibliotek 

Styregruppe: Bestyrelsen 

Projektgruppe: eReolen og Litteratursiden 

Målgruppe

Bibliotekerne og brugerne er de primære målgrupper.  

Mere om Fokuseret tilbud

Rapporten om Fokuseret tilbud samt bestyrelsens beslutning i denne forbindelse danner grundlaget for projektet "Fælles redaktion".

Rapporten kan læses her

Beslutningen kan læses her