Om Det Digitale Folkebibliotek

De danske folkebiblioteker i alle landets kommuner samt Grønland, Færøerne og Sydslesvig er gået sammen i en ny forening omkring det digitale bibliotekstilbud under navnet Det Digitale Folkebibliotek. Det Digitale Folkebibliotek har pr. 1. august 2020 overtaget de opgaver, der før blev varetaget af Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), og som primært omhandler bibliotekernes digitale brugergrænseflader og digitale tilbud til borgerne. 

Foreningens opgaver er bl.a. at:

 • drive og udvikle bibliotekernes fælles hjemmesideløsning,
 • drive og udvikle bibliotekernes fælles app Biblioteket,
 • drive og udvikle bibliotekernes statistikløsninger,
 • forhandle og administrere digitale ressourcer, fx Infomedia o.l.,
 • udvikle ny digital børneløsning,
 • sikre adgang til og formidling af e-bøger og netlydbøger gennem eReolen, eReolen GO! og eReolen Global.

Bestyrelse

En midlertidig bestyrelse blev på den stiftende generalforsamling d. 4. maj 2020 valgt til at konsolidere foreningen. Find kontaktoplysninger her.

Den midlertidige bestyrelse består af følgende bibliotekschefer:

 • Søren Mørk Petersen, Helsingør Kommune (Formand)
 • Kirsten Boelt, Aalborg Kommune (Næstformand)
 • Marie Østergaard, Aarhus Kommune
 • Lars Bornæs, Silkeborg Kommune
 • Jakob Heide Petersen, Københavns Kommune
 • May-Britt Diechmann, Stevns Kommune
 • Jakob Lærkes, Gladsaxe Kommune

Den blivende bestyrelse skal vælges på en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2020.

Sekretariat

Foreningens opgaver varetages af et sekretariat bestående af en konstitueret sekretariatschef, 11 medarbejdere, to studenter og to indstationerede medarbejder fra lokale biblioteker. Find kontaktoplysninger her.

Læs referatet fra den stiftende generalforsamling 

Læs foreningens vedtægter

Læs vejledningen til foreningens vedtægter

Læs baggrunden for foreningsdannelsen i "Folkebibliotekerne sammen om digital udvikling i ny forening"