Information til abonnenter på nyhedsbrevet ”Biblioteker på DDB CMS og appen Biblioteket” 

18.09.20
Alle lokale bibliotekshjemmesider, der bygger på DDB CMS, skal fra den 23. september 2020 have oprettet og publiceret en tilgængelighedserklæring. I den vedhæftede word-fil kan du finde information, som skal indgå i din lokale tilgængelighedserklæring.  

Informationen vedrører de dele af DDB CMS, som Det Digitale Folkebibliotek er ansvarlige for. Du skal selv supplere med information om jeres lokale redaktionelle indhold og elementer (fx nyheder, pdf’er, videoer, kontrastforhold på lokale farver). 

Generelt om tilgængelighed på DDB CMS 

Der er to opmærksomhedspunkter vedr. tilgængelighed på DDB CMS: 1. Systemrettelser og 2. Det redaktionelle indhold. Det Digitale Folkebibliotek står for systemrettelserne, mens I på bibliotekerne har ansvaret for at sikre, at det redaktionelle indhold er tilgængeligt. 

Vi har implementeret en række systemrettelser, som blev identificeret efter en gennemgang af et eksternt bureau med speciale i webtilgængelighed. Nogle rettelser udestår, og de er på vej i næste release – release 32.  

Der er identificeret enkelte elementer, som kræver gennemgribende ændringer i selve det system, som DDB CMS bygger på (Drupal 7). Disse er derfor vurderet at være for stor byrde at ændre. Denne vurdering tager også afsæt i, at det nuværende underliggende system er tæt på end-of-life, og det derfor vil blive erstattet af et nyt inden for de næste to år.  I forbindelse med udvikling af næste generation af hjemmesiden, vil vi kravstille tilgængelighed som en del af udviklingen.

Grundlæggende lever CMS’et delvist op til loven om tilgængelighed, ligesom det gør sig gældende for en lang række andre offentlige organers hjemmesider (fx borger.dk, digitaliseringsstyrelsen mfl.) 
I kan finde yderligere information om arbejdet med tilgængelighed her.

Opret og vedligehold tilgængelighedserklæringen 

Tilgængelighedserklæringen skal oprettes ved at anvende den digitale løsning, WAS-tool, som Digitaliseringsstyrelsen stiller til rådighed. I kan finde mere information om erklæringen, og hvordan I udarbejder den, på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside: https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/lov-om-webtilgaengelighed/tilgaengelighedserklaeringen/

Informationen i tilgængelighedserklæringen er ikke statisk, og vi vil derfor sende nyhedsbreve ud, når der er opdateringer til den del, vi er ansvarlige for.  

Det er i Digitaliseringsstyrelsens nuværende løsning desværre ikke muligt at opdatere indhold centralt fra.  

Indhold til tilgængelighedserklæringen 

I Word-filen "Information til tilgængelighed september 2020" nederst på siden har vi listet relevante informationer til tilgængelighedserklæringen for de områder, vi er ansvarlige for. De er listet, så de passer ind til de rubrikker, der findes i WAS-tool. 

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at I selv er ansvarlige for at supplere indholdet med information om tilgængelighed for de redaktionelle og lokale elementer. 

Webmaster- og programmørbiblioteker skal endvidere supplere med information om lokalt udviklede moduler, som ikke er en del af DDB CMS core.