Ny FBS-rapport i FAKTOR: Få adgang til jeres data på transaktionsniveau

27.04.21
Ny rapport med FBS-data i FAKTOR gør det muligt at dykke ned i jeres udlån og lave analyser på transaktionsniveau. Rapporten kan filtreres ud fra ønskede parametre såsom periode, filial, afdeling og materialetype. Læs mere og find vejledning til rapporten her.

I kan med den nye FBS-Transaktionsrapport i FAKTOR dykke helt ned i jeres udlånstal og fx se, hvornår på dagen, der er flest udlån på en given ugedag eller hvor mange udlån, der har været af en given forfatter i en given periode.  

Siden FAKTOR blev udvidet med en FBS-rapport over udlån af fysiske materialer, har der været stor efterspørgsel fra bibliotekerne om at kunne dykke yderligere ned i FBS-udlånene på transaktionsniveau. Det er nu muligt i den nye rapport, der også indeholder helt nye informationer om bl.a. titel, forfatter, FAUST-nr., lånergruppe og materialegruppe. For at kunne arbejde med de nye data, kræver rapporten bearbejdning i et andet værktøj, fx i Excel.

Sådan benytter du den nye transaktionsrapport 

Transaktionsrapporten er ligesom den anden FBS-rapport i FAKTOR (FBS Analyse (Tabel over fysiske materialer)) opstillet som en fleksibel tabel med parametrene: Periode, kommune, filial, afdeling, opstilling, delopstilling, DK5-nummer og materialetype. Under hvert parameter kan I filtrere for at få netop det udtræk, I står og mangler.  

Forskellen fra den anden FBS-rapport i FAKTOR er, at indholdet i tabellen vælges i FAKTOR, men herefter skal filen downloades direkte til din egen computer. Der skal herefter etableres en forbindelse mellem filen på din computer og til FAKTOR-databasen. Vi har lavet en vejledning, der forklarer, hvordan du gør.  

Læs vejledningen her.

Løbende udvikling af rapporterne i FAKTOR 

Vi har igen prioriteret at lave en rapport hurtigst muligt, der dækker flest mulige behov. Vi arbejder på at udvikle FAKTOR løbende, når vi får feedback på de ønsker, der opstår ved brug af rapporten. Der vil derfor løbende blive udarbejdet flere FBS-rapporter, der både opstilles som tabeller og grafer, fx om bestand, unikke lånere og udlån fordelt på ugedage og tid på døgnet. 

Det Digitale Folkebiblioteks statistiknetværk, der tæller 21 biblioteksansatte, har hjulpet med at udarbejde rapporten og teste de nye data i FAKTOR. Deres input er brugt til prioritering af data og rapporter i FAKTOR.  

Yderlige information 

Hvis I har spørgsmål til data i rapporten eller skulle opleve fejl, kan I kontakte os via Det Digitale Folkebiblioteks fællespostkasse på kontakt@detdigitalefolkebibliotek.dk.  

Gå til FAKTOR her. 

Læs mere om FAKTOR her.