”En stor styrke, at det er en fællesskabsting!”

I øjeblikket er fem erfarne webredaktører og teknikere fra forskellige folkebiblioteker i gang med at teste formidlingsdelen af Folkebibliotekernes CMS

Anya Mathilde Poulsen, der til daglig er webansvarlig og bibliotekar ved Køge Bibliotekerne, var en af dem, der meldte sig, da Det Digitale Folkebibliotek i foråret annoncerede efter testere til Folkebibliotekernes CMS. Hun syntes det lød som en spændende opgave og en god mulighed for at prøve den nye hjemmesideløsning af, for som hun forklarer:  

Vi har fået mange gode informationer om det kommende CMS via webinarer og nyhedsbreve, men det er en helt anderledes og konkret opgave at sidde med fingrene nede i det.


En bedre løsning for alle 

Anya Mathilde Poulsen meldte sig først og fremmest med et håb om at være med til at kunne påvirke systemet, komme med forslag og derigennem bidrage til en bedre løsning for alle bibliotekerne:  


Alle os, der har arbejdet i det gamle CMS, er stødt på funktioner og løsninger, som vi ville ønske, var anderledes og har fået idéer til justeringer, der kunne gøre systemet mere brugervenligt i hverdagen. Men når først et system går i luften, kan det være svært at ændre,” fastslår hun og fortsætter:


 ”Man ved jo aldrig, hvad der bliver grebet af de ting, man spiller ind med i testperioden, men det er nu, man har muligheden for at gøre en forskel. Store dele af systemet er selvfølgelig allerede bygget og taget stilling til, men jo flere vi er til at afprøve det, jo flere idéer til optimering af brugervenligheden opstår der.


Hvorfor gør vi som vi gør?

Før Anya Mathilde Poulsen landede på Køge Bibliotekerne, har hun arbejdet med mange forskellige systemer, blandt andet i Danmarks Radio. Derfor kender hun kun alt for godt de frustrationer og den undren, der kan opstå, når man ikke forstår, hvorfor et system er udformet på en bestemt måde:


Som testere får vi indblik i, hvorfor tingene ser ud som de gør, og hvorfor man har truffet de valg, man har. Det er rart at kende baggrunden for de beslutninger, der er taget, og det er også en viden, jeg kan tage med, når jeg skal introducere mine kolleger i Køge for det nye system, eller når jeg taler med biblioteksfolk rundt om i landet.”  

Testerne er: 


•    Anya Mathilde Poulsen fra Køge Bibliotekerne 
•    Bente Jensen fra Københavns Biblioteker
•    Medo Huremovic fra Aalborg Bibliotekerne
•    Michael Wilhjelm Christoffersen fra Albertslund Bibliotek
•    Nino Tiainen fra Københavns Biblioteker

På billedet ses Anya Mathilde Poulsen

Trykprøvning, tilpasning og prioritering

Nino Tiainen, der er indstationeret i Det Digitale Folkebibliotek og ansat hos Københavns Biblioteker, koordinerer testforløbet. Han understreger, at den primære opgave for testerne er at afdække fejl og mangler og sikre, at der bliver leveret det, som er bestilt. Men han mener også, at det er helt essentielt at få løsningen ”trykprøvet”, som han kalder det, af folk udefra, der er vant til at udføre opgaver i systemet:  


Der er nogle brugsmønstre, som er vigtige at få testet af dem, der skal bruge løsningen i deres arbejde. Det giver os noget vigtigt feedback på forretningsbehovet og kan afsløre ting, vi har glemt eller ikke har fået med, ” forklarer han.  

Det er dog ikke givet, at alt, hvad testerne finder frem til, nødvendigvis resulterer i ændringer med det samme:

Grundkravene til design og funktionalitet er ret fastlåste nu. Omvendt er der mange ting omkring detaljerne i implementeringen, hvor testernes feedback er med til at påvirke løsningen – særligt alt det, der handler om den redaktionelle brug af systemet.” siger Nino Tiainen og uddyber: 


Vi skelner mellem fejl og ændringsønsker. Fejl skal som udgangspunkt rettes, men ændringsønsker - som for eksempel at flytte en knap et andet sted hen i grænsefladen - skal vurderes i forhold til væsentlighed, brugervenlighed, hvor let det er at rette og hvad der ellers er i pipelinen af udviklingsopgaver. Udviklingsteamet tager løbende stilling og der er både ændringsønsker, som er prioriteret direkte ind i løsningen og andre som lukkes af den ene eller anden grund.


Jo flere vi er sammen

De fem testere er langt fra de eneste biblioteksfolk, der har være inddraget i arbejdet.
Længe inden man nåede til kravsspecifikationen, blev der holdt mange møder med folk ude i sektoren om, hvad der var vigtigt at få med og hvad der fungerer godt eller dårligt.  

Hele løsningen er også undervejs i udviklings- og designfasen blevet diskuteret igennem med spørgegruppen, der består af tyve redaktører fra folkebiblioteker rundt om i landet.  Du kan læse mere om spørgegruppen her.

Om lidt går de syv pilotbiblioteker også ombord i den nye hjemmeside. Du kan læse mere om pilotbibliotekerne her.

Og netop følelsen af, at så mange forskellige folkebiblioteker og biblioteksfolk bidrager til at udvikle hjemmesideløsningen, betyder meget for Anya Mathilde Poulsen:

Jeg synes, det er en stor styrke, at det er en fællesskabsting. At det bliver lagt ud etapevis, og vi er med som testere, og piloterne kommer på. Man vil jo grundlæggende også bare gerne hjælpe, til gavn for alle folkebiblioteker i Danmark,” siger hun og slår fast,

Vi er jo alle sammen med i det!

Sådan tester vi:

  • Det er den del af leverancen til Folkebibliotekernes CMS, som giver redaktørerne mulighed for at publicere- og administrere indhold, der bliver funktionstestet.

 

  • Hver 14. dag mødes testerne til et opstartsmøde om den kommende testperiode. Her får de vist de seneste komponenter og moduler fra udviklerne. Testernes opgaver bliver lagt i systemet Jira, hvor de også kan få overblik over, hvad de andre testere melder ind. Undervejs i 14dages sprintet har testerne mulighed for at kontakte hinanden eller Nino Tiainen, hvis der er noget, der ikke fungere eller de er i tvivl om.

 

  • Der er foreløbig planlagt tests frem til slutningen af februar, men der vil blive brug for at teste helt frem til lanceringen. 

Brugervenlighedstest

I slutningen af februar har vi gennemført brugervenlighedstest med seks deltagere mellem 19 og 70 år. De har testet centrale funktioner, der hører under ”Søg og reservation” og ”Lånerstatus og brugerprofil”. Vi skriver mere om det, når resultaterne er klar.