Next: Ny bibliotekshjemmeside inden udgangen af 2022

Inden udgangen af 2022 vil bibliotekerne få nye lokale hjemmesider. Udviklingen er skudt i gang. Læs mere om, hvad du kan forvente dig af programmet her.

I slutningen af 2022 vil den platform, som bibliotekernes hjemmesideløsning på nuværende tidspunkt er baseret på, ikke længere modtage kode- eller sikkerhedsopdateringer. Under Next-programmet udvikles der derfor en helt ny hjemmesideløsning med ny og tidssvarende IT-arkitektur og teknisk setup, forbedret UX, opdateret design og enkelte funktionelle forbedringer. Next-programmet rummer derudover en fortsat realisering af visionen for Det sammenhængende bibliotek.

Foreningen ønsker med Next-programmet at skabe en ny hjemmesideplatform, som balancerer hensynet til på den ene side at skabe én fælles platform, der opnår stordriftsfordele (fælles udvikling og drift), med hensynet til bibliotekernes forskellige lokale behov på den anden side. 

Løbende udvikling og leverancer

Arbejdet med Next bygger på en agil metode, bl.a. for at understøtte et grundlæggende princip om flerleverandørstrategi, men også for at kunne muliggøre, at den udvikling, der laves ifm. programmet, kan leveres som løbende opdateringer til bibliotekernes eksisterende sites og dermed komme bibliotekerne og brugerne til gode løbende.

Derfor arbejder vi også med en syv delprojekter. Heraf er to af delprojekter i gang og det tredje forventer vi at sende i udbud i oktober

De syv delprojekter, som vi forventer at udbyde som selvstændige delkontrakter er: 

  1. Etablering af et designsystem 
  2. Etablering af basisplatform til understøttelse af udvikling og drift 
  3. Etablering af ny søgegrænseflade  
  4. Etablering af ny brugerprofil og lånerstatus  
  5. Etablering af formidlingsplatform med oversigtssider  
  6. Etablering af sider til formidling af biblioteksfilialer og åbningstider  
  7. Etablering af abstraktionslag til bibliotekernes billetsystemer. 

Læs mere om de enkelte delprojekter her 

Etablering af designsystem er godt på vej

Som den første leverance i Next, er vi i fuld gang med at udviklet et grunddesign og et designsystem, som skal danne ramme for det visuelle udtryk og brugeroplevelsen (UX) på bibliotekernes fremtidige hjemmesider. 

Målet med projektet er at sikre, at bibliotekernes fremtidige hjemmesider får et opdateret og tidssvarende visuelt udtryk, og at sitet bliver så brugervenligt som muligt for bibliotekernes mange besøgende.   
Læs mere om grunddesign og designsystemet her  

Hele fundamentet skal på plads med en ny basisplatform  

Den anden leverance, der er i gang, er etablering af en driftsplatform og en grundopsætning, der muliggør automatiserede tests, hurtigere udrulninger, testværktøjer, model for lokal udvikling mm. Med det fundament udvikles de værktøjer, som resten af udviklingen af brugergrænsefladen tager udgangspunkt i, samt dokumentation af samme, så andre aktører kan involveres i udviklingsarbejdet.  

Udbud af lånerstatus og brugerprofil på vej

Næste leverance er etablering af Log ind, Lånerstatus og Brugerprofil, så lånerne kan se, hvilke fysiske materialer de har lånt, eller hvilke digitale materialer de har lånt eller er i gang med at læse. Med disse informationer kan lånerne også se, hvornår fysiske lånte materialer skal afleveres og betale mellemværender ved for sent eller ikke afleverede materialer. Brugerprofilen indeholder staminformation om låneren og giver denne mulighed for at tilmelde sig brugen af funktioner, der omfatter persondata.

Delprojektet forventes at gå i udbud i oktober 2021.

Kom til fyraftensmøde i august og hør mere om Next

Vi afholder den 31. august fra kl. 15-16 et fyraftensmøde, hvor Next-programmet bliver præsenteret og der bliver mulighed for at stille spørgsmål. 

Læs mere om fyraftensmødet og tilmeld dig her.

Vi kommer i løbet af september til at holde endnu et fyraftensmøde, hvor selve designsystemet bliver præsenteret.  

Tidsplan for Next-programmet

Nedenfor fremgår en tidsplan for Next-programmet. Pilene illustrerer hvornår det enkelte delprojekt sendes i udbud og længden på pilen angiver omtrentligt, hvornår projektet forventes færdigudviklet. Frem imod udbuddet arbejdes med behovsafklaring i sektoren og blandt slutbrugerne. 

Tidsplanen kan ændre sig undervejs.

(Klik på billedet for at forstørre det)