Nyt om Next og Det Digitale Børnebibliotek

november

Gang i udviklingen 


Vi er kommet godt fra start med Reload A/S, der vandt udbuddet om videreudvikling og vedligehold af Folkebibliotekernes CMS. Det var planen, at vi skulle arbejde med formidlingskomponenter (som eksempelvis artikler og arrangementer) og Det Digitale Børnebibliotek. I stedet er vi startet med at kaste alle vores kræfter ind på færdiggørelsen af projektet ´Lånerstatus & Brugerprofil´. 
Om et par uger skal vi nedbryde og estimere opgaverne og så går vi i gang med planlægningen af tiden frem mod idriftsættelsen i forsommeren 2024. Derefter kører vi med to teams bestående af 9 udviklere, og så begynder det hele at gå rigtigt stærkt.
 

Inddragelse af målgruppen i højsædet


I Det Digitale Børnebibliotek bliver der arbejdet på højtryk – men lige nu er det faktisk børnene, der leverer den største indsats. Gejst Studio, som udvikler design til eReolen Go’s nye hjemmeside, har nemlig fuld gang i en masse spændende inddragelsesprocesser, der skal sikre, at den nye løsning er både relevant, let at bruge og indbyder til udforskning og fordybelse i det litterære univers. Et skiftende børnepanel har således været inde over alt fra farver og logo til søgning og konkrete funktionaliteter.

Det er generelt vigtigt for eReolen Go at inddrage børnene så meget som muligt, så det er en stor fornøjelse at arbejde sammen med Gejst, som har mange kreative inddragelsesmetoder i værktøjskassen. 

Den nye hjemmeside vil blandt andet byde på genreindgange med billeder af eReolen Go’s ambassadører, da noget af det, børnene reagerede allermest positivt på, var børn på deres egen alder som tydelig afsender. Vi glæder os til at kunne løfte sløret for det færdige design, som i høj grad er baseret på designet til Folkebibliotekernes CMS, men tilpasset en yngre målgruppe. 
 

Sammenhæng mellem det fysiske og det digitale børnebibliotek


I samarbejde med Aalborg bibliotekerne, hvis ledelse også er repræsenteret i Next/Det Digitale Børnebiblioteks styregruppe, har projektgruppen taget de første skridt i en proces, som skal sikre bedre sammenhæng mellem det fysiske og det digitale børnebibliotek. I første omgang arbejder vi på at skabe sammenhæng gennem visuelle markører som ikoner, farver, tone of voice, genreopdeling samt formidlings- og markedsføringsmateriale.

Aalborg bibliotekerne og eReolen Go samarbejder allerede om det store børneinddragelsesprojekt Det starter med børnene, så der er basis for mange produktive overlap og synergier. Aalborg bibliotekerne indgår aktivt i processen med at skabe og afprøve forskelligt indhold i det fysiske børnebibliotek, så projektgruppen kan sammensætte en god pakke med materialer, som kan anvendes både på de mindre og større biblioteker i forbindelse med lanceringen af det nye børnesite.
 

Eksempel på designet til den nye børneløsning

 

Bedst i test

Vi kan med glæde fortælle, at Nino Tiainen er indstationeret fra Københavns Biblioteker og fungerer som testkoordinator på biblioteksformidling indtil 1.marts 2024. 

Testarbejdet starter snart på den del af Folkebibliotekernes CMS, som hører under pakken Biblioteksformidling (læs mere om Biblioteksformidling her).

Udviklingen begynder i uge 46 og vi forventer at teste fra uge 50 til slut februar. Flere biblioteker har meldt, at de er interesserede i at hjælpe og vi er i kontakt med fem medarbejdere fra forskellige biblioteker i landet. I forbindelse med implementering af Biblioteksformidling vil udviklerne arbejde i udviklingssprints af 14 dage. Efterfølgende er der en uge til at teste den udvikling, der er lavet i sprintet.

Pilotbiblioteker på vingerne


Som de fleste af jer, nok ved, har vi efterspurgt biblioteker, der vil agere piloter på Folkebibliotekernes CMS og være med til at kvalitetssikre inden de øvrige biblioteker tager den nye hjemmesideløsning i brug. (Læs mere om pilotbiblioteker her)

Vi var spændte på om nogle havde mod på at påtage sig opgaven, men heldigvis var I flere, der bød ind. Vi vil gerne sige en kæmpe tak til alle, der meldte sig. Både jer, der har fået opgaven og jer vi desværre ikke kunne gå videre med. 

For at få mest muligt ud af pilotfasen, har vi i udvælgelsen lagt vægt på, at pilotbibliotekerne repræsenterer folkebibliotekerne bredt. Derfor har vi i udvælgelsen blandt andet lagt vægt på, at:


•    Hele landet og alle centralbiblioteksområder er repræsenteret
•    Der både er små og store biblioteker
•    De udvalgte biblioteker bruger forskellige billetleverandører

Ny kvinde på opgaven

Vi har desværre sagt farvel til vores hamrende dygtige indstationering fra Solrød Bibliotek, Rebekka Elmquist Nielsen, der har arbejdet med pilotbibliotekerne og resten af projektet omkring den organisatoriske implementering. Heldigvis har vi været så heldige, at supererfarne Alice Brødsgaard er klar til at tage over og føre arbejdet videre. Alice Brødsgaard har tidligere været på Allerød Bibliotekerne og har mange års erfaring med digitale biblioteksløsninger. 
 

Pilotbibliotekerne er:


•    Aalborg 
•    Solrød 
•    Herlev 
•    Struer 
•    København
•    Herning 

Stefan´s back alright!

Vi kan med stor glæde fortælle, at Stefan Søndervang pr.1.november er ansat som UX-designer og er klar til at kaste sig over Folkebibliotekernes CMS.

Stefan Søndervang har tidligere været indstationeret i Det Digitale Folkebibliotek og kommer fra en stilling som webredaktør og bibliotekar hos Rudersdal Bibliotekerne.