Om Next-programmet

NEXT-programmets formål er at levere folkebibliotekernes nye fælles hjemmesideløsning, ”Folkebibliotekernes CMS”. 

Den nuværende hjemmesideløsning ”DDB CMS” bygger på det nu aldrende Drupal 7 CMS, som ikke længere opfylder brugernes funktions- og designmæssige forventninger.

Programmet leverer en ny basisplatform, et nyt designsystem og anvendelse af DBCs nye søgeinterface FBI-API.

Overordnede mål

Projektet arbejder ud fra følgende overordnede mål:  


•    At skabe en bedre brugeroplevelse for slutbrugeren og højne tilgængeligheden
•    Give løsningen en mere professionel og opdateret visuel følelse
•    Hjælpe bibliotekerne med et mere fleksibelt system til at kommunikere  

I foråret 2024 forventes det, at den nye løsning er klar til, at de første pilotbiblioteker kan begynde udviklingen af egne nye hjemmesider.

Udviklingen af programmet kommer til at forløbe over en flerårig periode med løbende leverancer.

I 2021 og 2022 blev det nye NEXT designsystem udviklet og den nye it-platform leveret. 

I 2023 bliver nyt søgeinterface og leverancen ”Søg og Vis” samt ”Lånerstatus og Brugerprofil” leveret.

I 2023 gennemføres anskaffelse af ”Biblioteksformidling” og udviklingen igangsættes. Biblioteksformidling indeholder formidlingskomponenter, navigation, integrationer, filialsider og arrangementer.

Arkitektur og organisering

Med Next-programmet følger en modernisering af udviklingsprocessen, så der så vidt muligt undgås store fremtidige opgraderingsprojekter, da platformen fremadrettet kan opdateres løbende med mindre opgraderinger. 

Ud over at muliggøre en fortsat udvikling, så reducerer den nye applikationsarkitektur omkostninger, manuel kvalitetssikring og vedligeholdelse.

Next-programmet er organiseret med en programledelse, separate leverancespor, der hver især har selvstændige leverandører samt et testspor og et spor for forretningsmæssig implementering.  
 

 

Præsentationer fra webinarer om Next 

Webinar om next afholdt 14. december 2023

Find præsentationen her 

 

Opdatering på Next part 1 afholdt 19.april 2023

Find præsentationen her

Disclaimer: Den tidslinje, der bliver vist i præsentationen er ikke længere gældende - du finder den aktuelle tidslinje her på siden eller du kan klikke her 

Opdatering på Next part  afholdt 26. april 2023

Find præsentationen her.