Om Next-programmet

Next-programmet er en nyudvikling af folkebibliotekernes hjemmesideløsning, der skal erstatte det gamle ”DDB-CMS”. I slutningen af 2022 vil den platform, som DDB CMS på nuværende tidspunkt er baseret på, ikke længere modtage kode- eller sikkerhedsopdateringer. Derfor skal DDB CMS opgraderes til en ny version af platformen.

Der er afsat 9,6 mio. kr. til opgraderingen af hjemmesiden. Udviklingen af programmet kommer til at foregå over en toårig periode med løbende leverancer for at sikre løbende realisering af visionen for Det sammenhængende bibliotek, der danner ramme om arbejdet med DDB CMS og appen Biblioteket.  

Next programmet består af  

•    En videreførsel af DSB-udviklingsprojekter på tværs af Biblioteket app’en, de lokale hjemmesider og evt. eReolen på sigt  
•    Nye teknologi- og arkitekturvalg  
•    Opdateret UX og præsentationslag  
•    En opgradering af Drupal fra 7 til 9  


En opgradering af både Drupal og det øvrige tekniske grundlag betyder, at vi kan udvikle et mere tidssvarende produkt, der performer bedre i forhold til blandt andet tilgængelighed, performance og brugervenlighed.   

 

Sideløbende opgraderinger og udvikling  

For at kunne udvikle DDB CMS sideløbende med at vi opgraderer til en ny platform, bygger opgraderingsprojektet på en ny applikationsarkitektur. Denne arkitektur består af løstkoblede brugergrænsefladekomponenter, der er kompatible med både den nuværende og kommende platform. 

Den vellykkede implementering af en ny listeservice i den seneste opgradering af DDB CMS var første opgradering baseret på grænsefladekomponenter, som kan genbruges på den kommende CMS-platform og som også benyttes på Biblioteket-appen. 
Ud over at muliggøre en fortsat udvikling, så reducerer den nye applikationsarkitektur omkostninger, manuel kvalitetssikring og vedligeholdelse.

Det er en modernisering af byggeprocessen, så vi så vidt muligt undgår store, fremtidige opgraderingsprojekter, da platformen fremadrettet kan opdateres med løbende og mindre opgraderinger. Desuden forbedres både persondatasikkerhed, svartider og performance. 

Tre overordnede leverancer 

Programmet er delt op i 3 større delprojekter, der løbende vil blive rullet ud over de to år:


•    Forbedret søgegrænseflade
•    Lånerstatus og Brugerprofil, 
•    Biblioteksformidling – indeholder alle redaktionelle funktioner 


Følgende mindre leverancer vil desuden blive realiseret som en del af ovennævnte delprojekter:  

•    Forbedring af BPI-servicen 
•    Start brugerrejsen tidligere 
•    Hjælp brugeren i søgeøjeblikket 
•    Søge i lokal eller national materialebestand? 
•    Visning af søgeresultatet 
•    Læs, lyt og se direkte 
•    Tværgående brugerprofil 
•    Konsolidering og udvikling af personalisering 


En af de centrale leverancer er en forbedret søgegrænseflade, som bibliotekerne længe har efterspurgt, og som er del af vision for Det sammenhængende bibliotek. I visionen er der med fokusområdet ’Tværgående søgning’ udarbejdet et oplæg til forbedret brugervenlighed i søgegrænsefladen. Enkelte forbedringer fra oplægget er allerede implementeret, og når vi påbegynder opgraderingen af søgeområdet som ny grænsefladekomponent, bliver det teknisk muligt at implementere de resterende forbedringer.  

Status

Vi har indtil nu udviklet en basisplatform i Drupal samt et overordnet designsystem. 
Delprojekterne ”Søg” og ”Lånerstatus og brugerprofil” er gået i udbud mens vi forventer at kunne gå i udbud med den sidste store pakke ”Biblioteksformidling” i august 2022.