Konsolidering og udvikling af personalisering

Projektet ’Konsolidering og udvikling af personalisering’ handler om at forbedre de eksisterende personaliseringsfunktioner, som allerede findes på DDB CMS og Biblioteket appen.

Projektet arbejder tæt sammen med projektet Personaliserede anbefalinger i apps (PAPPS) ved ITK, Aarhus Kommune, der arbejder med relevante og troværdige anbefalinger til brugerne i eReolen og appen Biblioteket. Det Digitale Folkebibliotek vil stå for at videreføre og integrere funktionerne i bibliotekernes CMS. På den måde understøtter projektet udviklingen af en tværgående brugerprofil. 

PAPPS forventes færdigt ved 1. marts 2021. Efterfølgende skal funktionerne implementeres på bibliotekernes CMS, og dette forventes at være gennemført som en del af NEXT-projektet. 

Foreløbige leverancer 

  • På appen Biblioteket er der udrullet et nyt design med forbedret struktur (version 3.0), som teknisk gør plads til, at appen skal kunne håndtere nye personaliseringsfunktioner, som kommer i PAPPS-projektet. 

  • En analyse af hvilken recommender, DDB skulle fokusere på i forhold til de ønsker og krav, der er opstillet i visionen om det sammenhængende bibliotek. Firmaet ’Reload’ lavede en analyse af fire forskellige recommendere for at finde frem til den bedste løsning for DDB. Analysen pegede på, at PAPPS-projektet, som dog endnu ikke var blevet udviklet på daværende tidspunkt, bedst ville leve op til de fire opstillede analysekriterier. 
    Læs hele analysen her 

  • Der er blevet udarbejdet et UX-review af brugerprofilen i samarbejde med projektet Tværgående brugerprofil. På baggrund af dette blev det besluttet at ændre det underliggende it-infrastruktur ved at bygge række nye webservices, der kan tænkes på tværs af både bibliotekernes hjemmeside og app. 

  • Ny app-opdatering med lånehistorik og anbefalinger (Første leverance fra PAPPS-projektet) Link

  • Personlige anbefaling (Anden og sidste leverance fra PAPPS-projektet)

Del af 'Det sammenhængende bibliotek' 

Projektet hører under fokusområdet Troværdig personalisering, der handler om, at personalisering skal ske med udgangspunkt i brugerens aktive valg om at blive inspireret på baggrund af data. Projektet realiseres under Next.