”Vi ville nationalt kunne løfte vores udlån, hvis vi lærte af hinanden.”

I bibliotekernes fælles statistikløsning FAKTOR ligger der en unik mulighed for at sammenligne sig med andre biblioteker og få indsigter og svar som man ikke kan finde ved kun at se på sine egne tal.

Kasper Thalund, der er bibliotekar i Helsingør, betegner sig selv som nybegynder ud i statistikken. Hans nysgerrighed og flair for at finde de rigtige svar og løsninger i tal og fakta har gjort ham til en del af stort set alle bibliotekets projekter: ”Jeg byder ind med, hvordan man kan evaluere og hvordan man vil kunne bruge statistikken til at løse vores opgaver.” forklarer han. 

Statistik som dokumentation

Kasper Thalund har bland andet budt ind med, hvordan man kunne vise, at bibliotekets store nordiske litteraturfestival, NORD, rent faktisk gjorde en mærkbar forskel for udlånet af materialer.

”Det var jo ikke nok at se på, hvordan de forfattere, der optrådte på festivalen lånte ud hos os. Det er typisk forfattere som lige har udgivet en bog og som derfor helt naturligt har et øget udlån, så vi var nødt til at sammenligne os med andre biblioteker. ” fortæller Kaper Thalund og fortsætter, ” Derfor fandt jeg 5 kommuner, der ligner os demografisk, og kiggede på, hvordan forfatterne lånte ud hos dem.”

I FAKTOR fandt han frem til, at de aktuelle forfattere havde en procentvis stigning i udlånet på 130% hos de biblioteker han sammenlignede med, men en stigning på 300% i Helsingør. Det var vigtige tal som både kunne bruges til fondsansøgninger og som dokumentation for resultaterne højere oppe i kommunen. 

Facts frem for formodninger

”Det kan noget at finde frem til, hvad der er facts.” fortæller Kasper Thalund, ”Man kan fornemme noget, men data viser ofte noget andet end hvad man fornemmer. Det betyder meget at kunne dykke ned i data og få et nuanceret billede af, hvad der sker og særligt oven på covid19 har det givet en større forståelse af situationen at kunne sammenligne sig med andre biblioteker."

Men statistikken kan også bruges til at give en dybere forståelse af bibliotekets samling og opstilling. Kasper Thalund har blandt andet undersøgt om der var forskel på udlånet fra de bagerste og de forreste reoler – det var der ikke. Han har også kigget på, hvordan udlånet i de enkelte opstillinger fordelte sig og det har vist sig, at kogebøger låner bredt ud, men at det i andre faggrupper kun er enkelte titler, der bliver udlånt. En viden, der kan bruges til at holde samlingen ajour med efterspørgslen. 

”Vi arbejder på et projekt, der hedder Håndplukket, hvor vi fremhæver udvalgte titler. Det er vigtigt at få evalueret på om vi får øget udlån eller endnu mere interessant, om vi låner noget ud, som ikke normalt låner ud? Det undersøger jeg helt ned på eksemplarniveau, hvor jeg både kigger på frekvensen og opstillingen.” fortæller Kasper Thalund.  

En ændring i kulturen

At arbejde strategisk med statistikken er et helt nyt område for Kasper Thalund og hans kollegaer og derfor er der mange metoder, de selv må opfinde. Men det indebærer også en risiko for at træde ind over nogens faglighed, når man pludselig har tal, der peger i en anden retning end den, der ellers har været gældende: ”Det betyder noget i forhold til kulturen på arbejdspladsen. Man rør ved andres faglighed, når man går ind og finder tallene, så man skal være nænsom.” fastslår Kasper Thalund, der derfor meget bevidst ikke er den, der træffer beslutninger. Kulturen ændrer sig dog hurtigt: ” Jo mere vi arbejder med det, jo mere åbner folk op over for det.”

”Statistik er ikke formålet i sig selv”

Kasper Thalund understreger, at man altid skal overveje grundigt, hvad man egentlig ønsker at finde svar på: ” FAKTOR kan ikke skabe formålet. Statistik er ikke formålet i sig selv og FAKTOR fortæller dig ikke noget om, hvorfor tallene ser ud som de gør. Det skal du selv finde frem til.” siger han og fortsætter: ”Vi kan trække tal på hvad som helst, men hvordan vil du handle på resultaterne? Dét er det vigtige. Det er kun meningsfyldt, hvis man kan bruge tallene til noget.” siger Kasper Thalund og giver som eksempel, at imponerende udlånstal på Lucinda Riley både kan bruges som argument for at købe endnu flere bøger af denne forfatter eller for, at man netop ikke behøver flere af hendes bøger. 

Et fælles løft

Kasper Thalund drømmer om en mere koordineret og ensartet tilgang til at bruge statistikken bibliotekerne imellem. Et fælles formål, så bibliotekerne for alvor kan trække på hinanden og spille hinanden stærkere. ”De isolerede tal fra vores eget bibliotek er ret uinteressante. Det er sådan en glasklokke. Vi ved ikke om det er godt eller skidt før vi har sammenlignet dem med andres tal.” siger han og uddyber: ”Man kan ikke lave statistik uden at have en kontrolgruppe og FAKTOR er vores kontrolgruppe. Hvis vi nu kan se, at der er nogle der er helt vildt stærke på områder, hvor vi selv er svage, så har vi muligheden for at gøre som dem. Vi ville nationalt kunne løfte vores udlån, hvis vi lærte af hinanden.” 

Læs også interviewet med Monica Skov Madsen, Fra intuition til hårde facts, her

Læs også interviewet  med Lise Kok Petersen, ”Data er aldrig et facit, men et udgangspunkt for et spørgsmål” her

Læs mere om FAKTOR her

Kort om FAKTOR

FAKTOR er bibliotekernes fælles business intelligence-løsning, der gør det muligt at tage beslutninger om drift og udvikling af bibliotekerne på baggrund af statistik og brugeradfærd.

I FAKTOR har bibliotekerne mulighed for både at tilgå fleksible tabeller og printvenlige og lettilgængelige standardrapporter med data fra forskellige datakilder.