DDB CMS 

DDB CMS er bibliotekernes fælles hjemmesideplatform, som bliver vedligeholdt af Det Digitale Folkebibliotek og videreudviklet i samarbejde med bibliotekerne.  

Information om og hjælp til DDB CMS 

Opgradering af DDB CMS til ny platform 

Da vi arbejder på at udvikle den næste generation af bibliotekernes fælles hjemmesideløsning - Next-programmet - vil releases i 2022 primært indeholde nødvendige rettelser som for eksempel sikkerhedsopdateringer, samt fortsat optimering af teknisk tilgængelighed og fejlrettelser/bugfixes i primære brugerflows og redaktørværktøjer.

Releaseplan 2022 

Sideløbende med arbejdet på NEXT, drifter og vedligeholder vi det nuværende CMS og videreudvikler i det omfang, det giver mening ift. den nye platform. Det betyder, at der i løbet af 2022 vil komme releases, som vil indeholde nødvendige rettelser (fx sikkerhedsopdateringer) samt fortsat optimering af teknisk tilgængelighed og fejlrettelser/bugfixes i primære brugerflows og redaktørværktøjer. 

Herudover planlægger vi følgende nye tilføjelser:

  • Integration til Nets nye betalingsløsning, EASY. Releasen forventes klar i starten af april og udrulles som en selvstændig release, release 35. Vi udsender særskilgt nyhedsbrev med vejledning om denne release. 
  • SEO-optimering af bibliotekernes indhold på hjemmesiden.*


*Leverancen omkring SEO-optimering er en del af DDB-puljeprojektet ’Bedre søgbarhed for bibliotekernes materialer og indhold i Google’ ledet af Randers Bibliotek.

Den samlede releaseplan ser således ud for 22: 

Release 35. Indeholder Easy-betalingsløsning og core-ændringer til IMS-biblioteker (marts-april, 2022)
Release 36. Indeholder primært fejlrettelser/bugfixes i primære brugerflows og redaktør værktøjer samt SEO-optimering. (2. kvartal)
Release 37. Indeholder primært fejlrettelser/bugfixes i primære brugerflows og redaktør værktøjer (4. kvartal)

Hostingplan 

Ved at satse på ét fælles hjemmesidesystem og dermed samle udviklingskræfterne er visionen at opnå et højt niveau på bibliotekernes hjemmesider på tværs af landet og til en fornuftig pris for bibliotekerne.  

82 biblioteker har i dag hjemmesider på DDB CMS. Biblioteker, der er med i DDB CMS, kan vælge mellem tre forskellige hostingplaner. De tre planer definerer graden af tilpasningsmuligheder og support i forbindelse med DDB CMS. 

Læs mere om hostingplanerne her.