DDB CMS 

DDB CMS er bibliotekernes fælles hjemmesideplatform, som bliver vedligeholdt af Det Digitale Folkebibliotek og videreudviklet i samarbejde med bibliotekerne.  

Information om og hjælp til DDB CMS 

Opgradering af DDB CMS til ny platform 

I slutningen af 2022 vil den platform (Drupal 7), som DDB CMS på nuværende tidspunkt er baseret på, ikke længere modtage kode- eller sikkerhedsopdateringer. Derfor skal DDB CMS genetableres på en ny version af platformen. Det er en omfattende opgradering, som vil blive realiseret med projektet Next. Projektet skal både opgradere hjemmesideløsningen, samt realisere de projekter, der ligger i visionen og handleplanen for Det sammenhængende bibliotek. 

Releaseplan 2021 

Sideløbende med arbejdet på NEXT, drifter og vedligeholder vi det nuværende CMS og videreudvikler i det omfang, det giver mening ift. den nye platform. Det betyder, at der i løbet af 2021 vil komme releases, som vil indeholde nødvendige rettelser (fx sikkerhedsopdateringer) samt fortsat optimering af teknisk tilgængelighed og fejlrettelser/bugfixes i primære brugerflows og redaktørværktøjer. 

Herudover planlægger vi følgende nye tiltag/tilføjelser:

  • Integration til nye debitorsystemer (release 33, 2. kvartal)
  • Integration til Digital Artikelservice for folkebiblioteker, som tegner abonnement hos Det Kongelige Bibliotek på servicen (release 33, 2. kvartal)
  • Integration til ’Noget der ligner’-funktionen fra PAPPS 
  • SEO-optimering af bibliotekernes indhold på hjemmesiden* 

*Leverancen omkring SEO-optimering er en del af DDB-puljeprojektet ’Bedre søgbarhed for bibliotekernes materialer og indhold i Google’ ledet af Randers Bibliotek.

Hostingplan 

Ved at satse på ét fælles hjemmesidesystem og dermed samle udviklingskræfterne er visionen at opnå et højt niveau på bibliotekernes hjemmesider på tværs af landet og til en fornuftig pris for bibliotekerne.  

82 biblioteker har i dag hjemmesider på DDB CMS. Biblioteker, der er med i DDB CMS, kan vælge mellem tre forskellige hostingplaner. De tre planer definerer graden af tilpasningsmuligheder og support i forbindelse med DDB CMS. 

Læs mere om hostingplanerne her.