Hvad sker der med 'Fokuseret tilbud'?

Beslutningen om 'Fokuseret tilbud' er truffet, men hvad er så næste skridt?

Arbejdet med at realisere et fokuseret digitalt bibliotekstilbud er i fuld gang. Det er inddelt i tre faser:


1.    Organisatorisk fundament - forventet gennemført i 2023
2.    Teknisk fundament -  forventet gennemført ultimo 2024
3.    Udvikling - forventet gennemført ultimo 2025
 

Det organisatoriske fundament

I første fase fokuseres der på at få styr på organiseringen. Det handler blandt andet om at få styr på den interne organisering herunder nedsættelse af en fælles redaktion. Der bliver også arbejdet på et mindre komplekst it-landskab med fokus på grænsefladerne ud mod brugerne. 

Fælles brand og design

Det er også i den organisatoriske fase, at der skal etableres et fælles brand og ensartet design på tværs af foreningens produkter og services, der kan skabe synergi og genkendelighed. Formålet er, at brugerne udvider deres forbrug af folkebibliotekernes digitale tilbud. Der bliver også kigget på at prioritere midlerne til det fælles med fokus på at udvikle gode brugeroplevelser. 


Stadig plads til lokale forskelle


Der skal stadig være plads til lokale forskelle i forhold til licenser og indhold, ligesom der stadig skal produceres lokalt indhold inden for den fælles ramme. 

Det tekniske fundament 

I anden fase, den tekniske fase, er der der særligt fokus på at få Next gennemført. Derudover er de igangværende projekter: 


•    Det Digitale Børnebibliotek
•    App-udbud
•    Eventuelt: dialogplatform i drift

Der er to medlemsmøder i kalenderen til efteråret, hvor vi blandt andet begynder at vise, hvor langt vi er i Next-projektet, og fortælle om, hvad der venter, når det er klart til at blive udrullet. 

Du kan allerede nu tilmelde dig det første, som bliver afholdt den 28. september kl.9 - 10 - tilmeld dig her.

Udvikling

Den tredje fase handler om at opfylde målbillederne som blev opstillet i rapporten om Fokuseret tilbud (Du kan finde dem her) og  gøre sekretariatet i stand til at lave løbende brugertest og vedligehold.

Det er i denne fase, at brugerne kommer til at opleve implementeringen af det fælles brand og design på foreningens brugergrænseflader.

 

Hvad var det nu, der blev besluttet?

Bestyrelsen vedtog, at der ud over fælles CMS skal etableres tre undertjenester:
•    En biblioteks-app 
•    En e-låns-app
•    En børneløsning, der indeholde både web og app.