Der er truffet beslutning om et fokuseret digitalt bibliotekstilbud

Så kan vi præsentere jer for den endelige beslutning om, hvordan et fokuseret digitalt bibliotekstilbud skal se ud.

Grundlaget for beslutningen

Konsulentfirmaerne Is It a Bird (IIAB) og Implement Consulting Group (Implement) har med midler fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje gennemført en analyse af, hvorledes folkebibliotekerne kan lave et fokuseret digitalt tilbud til borgerne. 

Rapporten er et centralt element i beslutningen, men langt fra det eneste element. 

Beslutningen er således truffet på baggrund af processen med input fra medlemmerne og nettjenesterne, rapporten inkl. ekspertvurderingen fra konsulenterne, høringssvarene og den viden foreningen har fra vores løsninger, brugsdata m.v. 

Bestyrelsen bakker fuldt op om rapporten og processen. Det understøtter også rapportens anbefalinger, at de flugter med de brugsdata, der er på vores platforme. 

Formål med fokuseret tilbud

Folkebibliotekernes digitale tilbud bliver stadig mere populære. Det ses bl.a. ved stigende antal lån gennem flere år, som medfører øgede udgifter til det digitale område. En anden væsentlig årsag til øgede udgifter, er brugernes forventninger til funktionalitet og kvalitet af de digitale tilbud, der løbende øges. 

Der er derfor behov for løbende at prioritere og fokusere, så vi får mest mulig værdi ud af vores indsats. Der er behov for et fokuseret tilbud!

Et fokuseret tilbud handler om at se på hele det digitale bibliotekslandskab i lyset af ny teknologi og brugernes ændrede medievaner. De digitale løsninger, der blev lavet for op til 20 år siden imødekommer ikke brugernes forventninger i dag. 

Et fokuseret tilbud handler også om fremtiden for de 4 net-tjenester: Biblioteksvagten, Litteratursiden, eKurser og BibZoom, der fra 2024 ikke længere modtager 3 millioner kr. i driftstilskud fra Slots-og Kulturstyrelsen.

Et fokuseret tilbud skal give et kvalificeret bud på, hvordan vi i fremtiden bedst og mest effektivt samarbejder om at skabe gode løsninger til vores brugere og for bibliotekerne.