Litteratursiden bliver en del af Det Digitale Folkebibliotek

Litteratursiden bliver en del af et nyt samlet bibliotekstilbud

Vi kan med glæde fortælle jer, at Litteratursidens generalforsamling har valgt, at Litteratursiden skal være en del af Det Digitale Folkebibliotek.  

Helt i tråd med den beslutning, Det Digitale Folkebiblioteks bestyrelse vedtog i foråret, kan det gode arbejde i Litteratursiden dermed fortsætte selvom driftsstøtten fra Slots- og Kulturstyrelsen bortfalder fra 2024.  

Du kan genlæse beslutningsoplægget til Fokuseret tilbud her

Det betyder, at Litteratursiden pr. 1. januar 2024 vil ophøre med at eksistere som en selvstændig forening og i stedet indgå i folkebibliotekernes samlede digitale tilbud, hvor Litteratursiden i en fælles redaktion sammen med formidlere fra eReolen fortsat skal levere litteraturformidling af høj kvalitet. Hjemmesiden litteratursiden.dk nedlægges medio 2024.    

Rammerne for den fælles redaktion er endnu ikke på plads, men forventningen på nuværende tidspunkt er, at mange af Litteratursidens partnerskaber og opgaver kan fortsætte, ligesom deres indhold vil forblive tilgængeligt. 

Læs mere om projektet Fælles redaktion her

Den fælles redaktion er et led i arbejdet med Fokuseret tilbud, hvor vi samler de digitale bibliotekstilbud under samme brand for at lette adgangen for borgerne og effektivisere ressourcerne i sektoren. 

Lokal indgang til det digitale indhold 

I dag er det ikke klart for borgerne, at det er folkebibliotekerne, der stiller eReolen og Litteratursiden til rådighed, da indholdet skal tilgås via særskilte platforme.  

I fremtiden vil formidlingen og adgangen til ebøger og lydbøger, ske gennem den lokale hjemmeside, hvor man også vil kunne finde anmeldelser og litteraturformidling. Borgerne vil derfor opleve, at de digitale tilbud bliver stillet til rådighed af deres lokale bibliotek.  

Både Litteratursiden og eReolen har spillet en afgørende rolle for bibliotekernes digitale udvikling. Den succes fortsætter nu i en lokal kontekst.  

National produktion med lokal afsender 

Vi tager stadig afsæt i det samarbejdende biblioteksvæsen og er fælles om alt det, der kan laves mere effektivt og med større kvalitet, når vi gør det sammen.  Der skal dog ikke længere herske tvivl om, at det er de kommunale biblioteker, der er afsendere af det digitale tilbud. 

Derfor vil vi udvikle et fælles brand og et fælles design, så det digitale fremstår som ét sammenhængende tilbud for borgerne. Der skal ud over den fælles CMS etableres tre undertjenester i form af en biblioteks-app, en e-låns-app og en børne-app.  

Der vil altså forsat være apps, der understøtter borgernes direkte, mobile og fleksible adgang til at reservere læse og lytte til bibliotekernes indhold.  

Læs mere om Fokuseret tilbud her