Fokuseret tilbud: Beslutningsproces og medlemsmøder

Vi nærmer os nu den endelige beslutning omkring Fokuseret Tilbud og det er nu, at I har muligheden for at komme endnu mere på banen.

Bestyrelsen arbejder på højtryk for at bearbejde oplægget fra konsulenterne Implement/Is it a Bird  - som I fik præsenteret på medlemsmødet i Middelfart og som alle bibliotekschefer efterfølgende har fået tilsendt -  til et beslutningsoplæg.

Vi sender beslutningsoplægget ud i en høringsfase, hvor I har mulighed for at indgive høringssvar. Dernæst samler vi op på høringssvarene på et medlemsmøde, hvor der også er mulighed for at debattere beslutningsoplægget, hvorefter bestyrelsen træffer den endelige beslutning.

Vigtige datoer og tilmelding til medlemsmøder om beslutningsforslaget til Fokuseret Tilbud

24.februar:

  • Beslutningsoplægget sendes ud til høring
  • Digitalt medlemsmøde kl.9 – 10 hvor beslutningsoplægget bliver gennemgået og der er mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen.

 24. februar til 10.marts:

  • Høringsperiode   

17.marts

  • Digitalt medlemsmøde kl.13 – 15:00 med opsamling på høringssvar og efterfølgende debat ved bestyrelsen. Tilmeld dig her senest d.15. marts

27.marts

  • Bestyrelsen træffer den endelige beslutning, der vil blive meldt ud umiddelbart efter.