Sådan forløber slutfasen i projektet ’Fokuseret tilbud’

Projektet ’Fokuseret tilbud’ er sat i verden for at skabe et fremtidigt digitalt bibliotekstilbud der

-    Understøtter en optimal brugerrejse og -oplevelse for bibliotekernes brugere 

-    Har bred opbakning blandt bibliotekerne 

-    Afklarer og håndterer de 4 nettjenesters (Litteratursiden, BibZoom, Ekuser og Biblioteksvagten) funktioner i et fremtidigt tilbud 

-    Understøtter folkebibliotekernes arbejde med de digitale tilbud 

-    Kan drives økonomisk effektivt, så bibliotekernes får mest mulig værdi for deres penge
 

Vi er nu nået til slutfasen i projektet og nærmer os den endelige beslutning, så vi vil her give et overblik over, hvordan det vil forløbe.

Klik for at forstørre

1.    31. januar afholder vi et medlemsmøde, hvor vi afvikler den afsluttende workshop. Her vil konsulenterne fra Implement/Is it a Bird præsentere det endelige oplæg til, hvilke målbilleder, foreningen fremadrettet bør arbejde efter og give deltagerne mulighed for at komme med input til anbefalingen. 

2.    Bestyrelsen vil tage stilling til, hvorvidt og hvordan den vil følge anbefalingen og udarbejde et beslutningsoplæg. 

3.   24. februar sender bestyrelsen beslutningslægget ud i høring. Vi iniviterer til webinar kl.9-10, hvor bestyrelsen gennemgår beslutningsoplægget og der er mulighed for at stille spørgsmål. Tilmeld dig her

4. 24. februar - 10. marts: Høringsfase, hvor I har mulighed for at komme med indsigelser og stille spørgsmål til beslutningsoplægget. 

5. 17.marts:  Digitalt medlemsmøde kl. 13 - 15, hvor bestyrelsen kommer med tilbagemeldinger på de høringssvar, der er kommet ind. Tilmeld dig her

6. 27. marts: Bestyrelsen træffer den endelige beslutning.

7. Den endelige beslutning præsenteres for medlemmerne. 

Du kan læse en mere uddybende beskrivelse af projektet her.